Yleinen hinnasto

Pankkipalveluiden hinnat peritään palveluhinnaston mukaisesti, ellei asiakaskohtaisesti toisin sovita. Mikäli palvelulle ei ole määritelty erillistä hintaa, käytetään hintana todellisia kustannuksia, esim. tuntiveloituksen mukaista hintaa.

Arvonlisäveron vaikutus palveluhintaan

Arvonlisävero koskee vain osaa hinnastossa olevista palveluista. Niiden palvelujen kohdalle, joista peritään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero (tällä hetkellä alv on 24 %), on lisätty merkintä sen perinnästä ja hinta on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Toisten osapuolten perimät kulut

Ulkomaiset pankit, toiset kotimaiset pankit, Suomen Pankki tai jokin muu kolmas osapuoli (esim. viranomainen) perivät hoitamistaan toimeksiannoista tai selvittelyistä hinnastojensa mukaiset kulut ja palkkiot, jotka Aktia Pankki Oyj perii asiakkaalta, jollei toisin ole sovittu.

Tuntiveloitus

Mikäli palvelulle ei ole määritelty erillistä hintaa, käytetään toimihenkilötyön hintana tuntiveloitusta 100,00 €

Todistukset, suosituskirjeet ja kuittikopiot

Erikseen tilatuista todistuksista tai suosituskirjeistä peritään todelliset kulut tuntiveloituksen mukaan, kuitenkin vähintään/kpl 10,00 €
Asiakkaan pyynnöstä erikseen tilattavat kuittikopiot 5,00 €

SEPA -tilisiirtojen ja ulkomaan tapahtumien selvittely

Tuntiveloituksen mukaan,kuitenkin vähintään
Peruutuksissa huomioitava, että vastaanottajan pankki saattaa vähentää omat kulunsa palautettavasta summasta.
50,00 €

Talletustodistusten tai säästötilin vastakirjan kuolettaminen

Talletustodistusten tai säästötilin vastakirjan kuolettaminen Virallisessa Lehdessä 100,00 €

Postitus-, laskutus-, puhelin-, faksi-, yms. kulut

Pankkipalveluista aiheutuneet postitus-, puhelin-, faksi-, laskutus ja muut kulut peritään todellisten kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 10,00 €