Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Sijoituskori Aktia Impakti sopii sinulle, joka haluat sijoittaa vaivattomasti säästövakuutuksen kautta ja taloudellisen tuoton lisäksi tavoitella yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä.

Sijoituskori Aktia Impakti sopii sinulle, joka

  • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.
  • arvostat sijoituskohteen hyvää likviditeettiä
  • haluat sijoitustesi tuovan ympäristöllistä ja yhteiskunnallista hyötyä (esim. uusiutuva energia, energiatehokkaat kiinteistöt, matalahiilinen liikenne ja kehittyvien maiden mikrolainat)
  • haluat sijoittaa ilmastonmuutoksen ja vastuullisuuden megatrendeistä hyötyviin yhtiöihin
  • haluat tietää sijoitustesi vaikutuksesta
  • arvostat hajautusta eri sijoitusluokkien välillä yhdessä ratkaisussa (korko-, osake- ja vaihtoehtoiset sijoitukset)
  • tiedostat että sijoituskoriin liittyy sijoitusajasta riippumaton lunastuspalkkio

Sijoituskori Aktia Impakti sijoittaa varansa normaalipainossa vähintään 99 %:sti erikoissijoitusrahasto Aktia Impaktiin, joka on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia edistävä rahasto.

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisätyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristöön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua sijoituskorin sääntöihin ja avaintietoasiakirjaan.

Kurssikehitys

Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Perustiedot

SalkunhoitajaAktia Henkivakuutus Oy
Perustettu1.12.2021
Minimisijoitus40 €
Merkintäkulu0 %
Lunastuskulu1 % nostettavasta säästöstä
Korin hallinnointipalkkio0,30 %

Sijoituskori on liitettävissä ainoastaan osaksi Aktia Henkivakuutus Oy:n erikseen määrittelemiin vakuutusratkaisuihin. Vakuutussäästöstä peritään vakuutuksen hallinnoinnista vuotuinen palkkio, joka on kerrottu tuotteen tuotetiedoissa ja lisäksi sijoituskorin palkkiot yllä olevan taulukon mukaisesti. 

Raportit ja dokumentit

Yleistä sijoittamisesta

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Eduskunta on 13.3.2019 hyväksynyt lakimuutokset, joiden seurauksena säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotusmenettely muuttuu 1.1.2020 alkaen. Muutoksella on vaikutuksia myös Aktia Henkivakuutuksen myöntämien säästöhenkivakuutuksien verotusmenettelyyn.

Osittaiset säästön nostot vakuutuksesta

Verotusmenettelyn muutos vaikuttaa säästöhenkivakuutuksesta tehtäviin osittaisiin säästön nostoihin. Osittaisien säästön nostojen verotusmenettely on jatkossa samankaltainen kuin esimerkiksi sijoitusrahastojen ja suorien osakesijoituksen verotusmenettely vastaavassa tilanteessa.

Vakuutuksesta nostettava osittainen säästö sisältää 1.1.2020 alkaen aina sekä pääomaa että tuottoa. Veroseuraamusta ei synny, jos vakuutukseen ei ole kertynyt tuottoa.

Julkisuudessa on esitetty tietoja, joiden mukaan myös pääomasta, eli vakuutuksen maksetuista maksuista, maksettaisiin veroa 1.1.2020 alkaen.  Nämä tiedot ovat virheellisiä. Vakuutussäästön pääomaa ei siis veroteta jatkossakaan, vaan verotusmenettelyn muutos vaikuttaa ainoastaan tuoton verotusajankohtaan.

Nostettavasta säästöstä katsotaan ensi vuoden alusta veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa säästöstä, joka nostohetkellä vastaa tuoton osuutta vakuutuksen kokonaissäästön määrästä. Tuotoksi katsotaan se osuus säästöstä, joka ylittää vakuutukseen maksettujen maksujen määrän.

Esimerkki, osittainen nosto ennen 1.1.2020:

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 5 000 euroa, joka on kokonaan pääomaa eikä nostosta peritä veroa.

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 16 000 euroa, josta tuoton osuus on 1 000 euroa, joka verotetaan pääomatulona. Vakuutusyhtiö tekee nostettavasta tuotosta 30 % ennakonpidätyksen, jolloin veron määrä on 333 euroa.

Esimerkki, osittainen nosto 1.1.2020 jälkeen:

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 5 000 euroa, jolloin pääoman osuudeksi muodostuu 3 750 euroa ja tuoton osuudeksi 1 250 euroa. Vakuutusyhtiö pidättää nostettavasta tuotosta 30 % pääomatuloveron, jolloin veron määrä on 375 euroa.

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 16 000 euroa, josta pääoman osuudeksi muodostuu 12 000 euroa ja tuoton osuudeksi 4 000 euroa. Vakuutusyhtiö pidättää nostettavasta tuotosta 30 % pääomatuloveron, jolloin veron määrä on 1 200 euroa.

Tappiollisena päättyvä säästöhenkivakuutus

Tappiollisena päättyvän säästöhenkivakuutuksen verotuskäytäntö muuttuu siten, että 1.1.2020 alkaen vakuutuksen tappion voi vähentää vakuutuksen päättymisvuonna kaikista veronalaisista pääomatuloista.

Vakuutuksen tappio verotuksessa muodostuu, kun vakuutuksesta nostettava säästö jää alle siihen tehtyjen sijoitusten määrän.  Jos verovuoden muut pääomatulot eivät riitä vakuutuksen tappion vähentämiseen, muodostuu jäljelle jäävästä tappion määrästä pääomatulolajin tappio, joka on vähennyskelpoinen kymmenen vuoden ajan.

Säästöhenkivakuutus on helppo ja joustava ratkaisu, myös jatkossa

Säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten tuoton verotus yhdenmukaistuu vuoden 2020 alusta. Säästöhenkivakuutus on veromuutostenkin jälkeen helppo ja joustava sekä verotuksellisesti tehokas ratkaisu pitkäaikaiseen säästämiseen ja varallisuuden kartuttamiseen.

Jos tavoitteesi ja säästötarpeesi eivät ole muuttuneet, eivät muutokset vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä. Voit jatkaa säästämistä kuten ennenkin.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sijoituksilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kestävyysvaikutuksia. Huomioimalla pääasialliset negatiiviset kestävyysvaikutukset sijoitustoiminnassa pyritään ymmärtämään mahdollisimman hyvin sijoituskohteiden negatiiviset vaikutukset ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kuvaa miten haitallisia kestävyysvaikutuksia otetaan huomioon Aktian sijoitustoiminnassa. Tästä käytetään myös termiä PAI-statement.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiivistelmä

Tiivistelmä rahoitustuotteille, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen (pdf)

 

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahoitustuotteen päätöksentekoprosessissa huomioidaan kestävyysriskit ja -tekijät sekä pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI). Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat Aktian vastuullisen sijoittamisen arvopohjan. Näiden arvioimiseen osana sijoitusprosessia Aktialla on käytössä ulkoisten palveluntarjoajien dataa.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahoitustuote tavoittelee impaktia (ts. vaikuttavuutta) eli mitattavaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä. Rahoitustuotteen yhteiskuntaan liittyviä positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, koulutuksen ja oppimisen tukeminen, puhdas ja kestävä energia, eriarvoisuuden vähentäminen sekä kestävät infrastruktuurit. Ympäristöön liittyviä positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä ja torjuminen ja ekosysteemien kestävä käyttö ja maaekosysteemien kestävä käyttö ja biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden suojelu. Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmät ovat poissulkeminen, vastuullisuustekijöiden huomiointi (ESG-integrointi), normiperusteinen seulonta sekä aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen. Pyrimme myös muodostamaan mahdollisimman hyvän käsityksen sijoituskohteiden yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista.

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä rahaston sijoitusstrategiaa. Pääasialliset haitalliset vaikutukset (”PAI”) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia. Rahoitustuotteen sijoitusprosessissa sijoituskohteina olevien yritysten hyviä hallintotapoja analysoidaan ennen sijoitusta sekä monitoroidaan sijoitusten aikana. Hyviä hallintotapoja analysoidaan Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti ESG-integroinnin (vastuullisuustekijöiden huomiointi) ja normiperusteisen seulonnan menetelmin. Hallintotapoihin liittyvät suojatoimet sisältyvät normipohjaiseen seulontaan. Rahoitustuote poissulkee tietyt toimialat ja vastuullisuustekijöiden huomiointi on kiinteä osa sijoituspäätöksiä. 

Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä on saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista sekä tarkempi kuvaus rahaston sijoitusstrategiasta on saatavilla avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahoitustuotteella on kestävä sijoitustavoite seuraavasti: ympäristötavoite vähintään 65 % sijoituksista taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä sekä yhteiskunnallinen tavoite vähintään 10 % sijoituksista. Aktialla ei ole välittömiä vastuita sijoituskohteina oleviin yhteisöihin tai mitään muun tyyppisiä näihin yhteisöihin liittyviä vastuita.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahoitustuotteen kestävää sijoitustavoitteen toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Kestävyysindikaattoreita käytetään osana sijoituspäätöksiä, salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen ja seurantaan käytetään kullekin ominaisuudelle ominaisia valvontamekanismeja, tapoja ja menetelmiä, jotka perustuvat joko Aktian omiin tai ulkopuolisen palveluntarjoajan valvontamekanismeihin, dataan ja menetelmiin.

Menetelmät

Kestävää sijoitustavoitteen toteutumista, ei merkittävää haittaa -tekijöitä sekä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoituspäätöksiä erilaisin menetelmin, jotka voivat olla kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia sekä perustua sekä Aktian omiin menetelmiin, että ulkoisen palveluntarjoajan dataan ja menetelmiin. Menetelmiä pystytään hyödyntämään siinä määrin, kuin soveltuvaa dataa ja tietoa on saatavilla. Kestävän sijoitustavoitteen toteutumista ja menetelmistä raportoidaan rahaston vaikuttavuusraportissa vuosittain.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Aktia hyödyntää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tietoja ja -lähteitä osana sijoituspäätöksiä ja salkunhoitoa. Tietolähteinä käytetään Aktian valitsemia ulkoisten palveluntarjoajien datalähteitä vastuullisen sijoittamisen menetelmien ja kestävän sijoitustavoitteen toteuttamiseen. Kokonaisuudessaan rahoitustuotteen sijoitusten vaikuttavuutta ympäristöön ja yhteiskuntaan mitataan ulkopuolisen palveluntarjoajan nettovaikuttavuusmallinnuksella. Muut rahoitustuotteen kestävyysindikaattorit kuvaavat sekä ympäristöön että yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia. Tietolähteitä käytetään osana salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ulkoisille palveluntarjoajille suoritetaan arviointi sovellettavien menetelmien selvittämiseksi ja tietojen laadun varmistamiseksi. Tietolähteitä hyödynnetään siinä laajuudessa kuin on saatavilla ja mahdollista. Puutteellista tietoa pyritään tarvittaessa rikastamaan muilla kvali- ja kvantitatiivisilla menetelmillä ja tietolähteillä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Tietolähteet vaihtelevat omaisuusluokasta riippuen sekä kulloinkin voimassa olevien sääntelyn määritelmien mukaan. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävyysriskien huomioimiseen vaikuttaa myös kyseisen sijoitussalkun sijoitushorisontti, tavoitteet sekä muu salkun sijoitusuniversumia koskeva sääntely.

Asianmukainen huolellisuus

Asianmukaista huolellisuutta, due diligence, noudatetaan rahoitustuotteen perustana olevien omaisuuserien suhteen, osana sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia. Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat Aktian vastuullisen sijoittamisen arvopohjan.

Vaikuttamispolitiikat

Yhtiövaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuudella Aktia edistää sijoituskohteina olevien yhtiöiden hyvää hallintoa- sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen. Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on yksi Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä. Aktia käy monimuotoista vuoropuhelua, jolla se pyrkii kannustamaan sijoituskohteena olevia yrityksiä ja valtioita parantamaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa. Äänestyspalvelun kautta osallistumme yhtiöäänestyksiin. Osallistumme palveluntarjoajan kautta myös vaikuttamiskampanjoihin. Aktian ESG-komitea ryhtyy säännöllisen normiperusteisen seulonnan perusteella tarvittaviin toimiin sellaisten yhtiöiden suhteen, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja normeja. Jos vuoropuhelu yhtiön kanssa epäonnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, omistus voidaan myydä markkinatilanteen niin salliessa, lisäsijoitukset voidaan lopettaa ja yhtiö voidaan laittaa poissuljettujen yhtiöiden listalle. Aktia raportoi säännöllisesti aktiivisen omistajuuden ja vaikuttavuuden keinoistaan ja tuloksistaan. Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen, vastuullisen sijoittamisen katsaus sekä Pooled engagement -raportti ja proxy voting -raportti löytyvät Aktian verkkosivuilta.

Vakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Aktia Pankki toimii.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Kestävyysluokitus tietojen hakupäivänä. Yritysten ja valtioiden kestävyyspisteet ja sijoitustyyli tietojen hakupäivänä. Morningstarin Sustainability Score sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Tiedot tietojen hakupäivästä ovat saatavilla pyynnöstä.

Hiilimittarit tietojen hakupäivänä. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä. Tiedot perustuvat ainoastaan pitkiin positioihin.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.