Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Pääomaturvattu sijoittaminen tekee paluun – terveydenhuoltosektoriin sidottu osakeobligaatio tulee kiinnostavaan tilanteeseen

Pääomaturvattu sijoittaminen tekee paluun – terveydenhuoltosektoriin sidottu osakeobligaatio tulee kiinnostavaan tilanteeseen

Maanantai 12. syyskuuta 2022 Blogit ja artikkelit Strukturoitu tuote

– Nyt on niin ajoituksellisesti kuin hinnoittelun ja toimialan vakauden puolesta hyvä hetki lähteä mukaan toimialalle, jossa yhdistyy useampi megatrendi, Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring sanoo. 14.10.2022 asti merkittävissä oleva Osakeobligaatio Terveydenhuolto on viisivuotinen sijoitus, jonka tuotto perustuu Euroopan suurimmista terveydenhuoltoalan yrityksistä koostuvan indeksin kehitykseen.

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Terveydenhuoltosektoriin liittyy paljon pitkän aikavälin tekijöitä, jotka tekevät siitä juuri nyt mielenkiintoisen. Tällaisia ovat Moringin mukaan esimerkiksi väestön vanheneminen ja vaurastuminen länsimaissa ja keskiluokkaistuminen alemman tulotason maissa sekä yleinen eliniän piteneminen. Näistä seuraa, että terveystuotteiden ja lääkkeiden kysyntä kasvaa sitä mukaa, kun vanheneva väestö tarvitsee aiempaa enemmän lääkkeitä sekä terveydenhoitopalveluita ja kehittyvissä maissa väestöllä on aiempaa paremmat mahdollisuudet maksaa terveydenhoitopalveluista. 

– Lääketeknologia myös kehittyy koko ajan ja uusia täsmälääkkeitä kehitetään yhä enemmän erilaisiin vaivoihin. Tämä on rakenteellisesti kasvutoimiala, jolla tuloksen ja liikevaihdon kasvu näyttää hyvältä pitkällä tähtäimellä, Moring sanoo  

Ympäristössä, jossa hinnat ovat nousussa ja kulutusvara pienenee ja taantuma uhkaa, terveydenhuoltoalan yhtiöt ovat Moringin mukaan hyvin defensiivisiä, eli niiden tuotteille riittää kysyntää, vaikka muilla ehkä ei niin välttämättömillä tuotteilla myynti hidastuu.

 Terveydenhuoltoon ja lääkkeisin liittyvät menot ovat kulutusjärjestyksessä aika lailla prioriteettipaikalla, eli ala ei ole suhdanneherkkä. 

– Terveydenhuoltoon ja lääkkeisin liittyvät menot ovat kulutusjärjestyksessä aika lailla prioriteettipaikalla, eli ala ei ole suhdanneherkkä, vaan tällä hetkellä näkymät ovat selvästi vakaammat kuin monella muulla toimialalla, Moring painottaa.  

Terveydenhuoltosektori on vuoden alusta lähtien laskenut kuta kuinkin samassa suhteessa, kuin muukin markkina. Moringin mukaan erityisesti kesällä kehitys oli heikkoa. Tämä on johtanut siihen, että terveydenhuoltosektorin yhtiöt, jotka tyypillisesti hinnoitellaan hiukan kalliimmin kuin markkina yleisesti, ovat nyt omaan historiaansa nähden harvinaisen edullisia.  

– Tämä on teema, joka istuu tähän hetkeen erinomaisen hyvin, Moring summaa. 

Eurooppalainen vahva lääketeollisuuden keskittymä mahdollistaa laajan hajautuksen  

Kohde-etuusindeksi STOXX Europe 600 Health Care koostuu eurooppalaisista terveydenhuoltoalan yrityksistä. Euroopassa on ollut perinteisesti vahva lääketeollisuuden ja terveydenhuoltosektorin keskittymä, ja valtaosa suurimmista globaalisti toimivista lääkeyhtiöistä on eurooppalaisia, joten Euroopasta saadaan Moringin mukaan varsin hyvä ja laaja hajautus tähän sektoriin.  

– Indeksissä on iso paino suurilla lääkeyhtiöillä, ns. Big Pharmalla, jotka tekevät hyvin paljon tuotekehitystä. Lääketeollisuudessa korostuukin erityisesti tuotekehityksen ja siihen liittyvien tuotekehitysoikeuksien vaikutus yhtiöiden markkina-asemaan, Aktian Investment Deskin johtaja Ilkka Väkeväinen täydentää. 

Suurimpia yhtiöitä indeksissä ovat Roche, Astra Zeneca, Novartis ja Novo Nordisk. Muita tunnettuja nimiä ovat esimerkiksi Sanofil, Smith Kline ja Bayer. Kaikkiaan yhtiöitä on indeksissä 57, joten hajautus on varsin laaja.  

– Jos pelkona on, että euromaiden velkaantuminen ja korkojen nousu aiheuttavat ongelmia eurolle, tämä indeksi on sijoittajalle siinä mielessä suojaava, että vaikka kyse on eurooppalaisesta indeksistä, siellä on aika paljon muita valuuttoja kuin euroa. Sveitsi, UK ja Tanska muodostavat yli 70 % indeksistä, Moring lisää. 

Aktian Investment Deskin johtajas Ilkka Väkeväinen sekä allokaatiojohtaja Patrik Moring
Ilkka Väkeväinen ja Patrik Moring

Pääomaturvatun sijoittamisen paluu 

Osakeobligaatio muistuttaa sijoituksena korkosijoitusta, mutta korkotuoton sijaan tuotto perustuu siinä tietyn kohde-etuuden, tässä tapauksessa STOXX Europe 600 Health Care -indeksin, kehitykseen. Kun kuponkituoton tilalle vaihdetaan osakesidonnainen tuotto, luovutaan varmasta tuotosta, mutta tavoitellaan selvästi joukkovelkakirjoja korkeampaa tuottoa.

Pääomaturvatussa sijoituksessa pyritään yhdistämään korkosijoittamisen turvallisuus ja osakemarkkinoiden, ainakin teoriassa, rajoittamaton tuotto.

– Pääomaturvatussa sijoituksessa pyritään yhdistämään korkosijoittamisen turvallisuus ja osakemarkkinoiden, ainakin teoriassa, rajoittamaton tuotto. Hyväksymällä viiden vuoden sijoitusajan saa varmuuden siitä, että sata prosenttia nimellisarvosta palautetaan riippumatta siitä, mitä osakemarkkinoilla tapahtuu, ja lisäksi on mahdollisuus osallistua osakemarkkinoiden kehitykseen yksi yhteen kohde-etuuden kurssikehityksen osalta, Väkeväinen perustelee.  

Sijoituksen myyntihinta on 110 %, eli käytössä on 10 % ylikurssi, joka ei kuulu pääomaturvan piiriin. Ylikurssi käytetään tuottokertoimen rakentamiseen niin, että osakesidonnainen tuotto on mahdollisimman houkutteleva.  

– Ihan täyteen sadan prosentin pääomaturvaan ei siis sijoitetulle pääomalle päästä, mutta nimellisarvolle kyllä, Väkeväinen täsmentää.  

Tällainen tuote sopii Väkeväisen mukaan varovaiselle sijoittajalle ja sijoittajalle, joka ei halua joka päivä jännittää, mitä osakemarkkinoilla mahdollisesti tapahtuu.  

– Erityisesti varainhoidon asiakaskunnassa tämän tyyppiset sijoitukset ovat olleet hyvin käytettyjä. Tuote on sama niin suurasiakkaille kuin pienemmillekin asiakkaille, ja pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monelle mahdollisuuden osallistua tähän. 

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Osakeobligaatio Terveydenhuolto on 5-vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Osakeobligaatiolle ei ole asetettu vakuutta. Osakeobligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Pääomaturva on voimassa vain lainan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa Aktia Pankki Oyj:n toimipisteissä ja kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi