Siirry sisältöön Siirry chattiin
Tiedote Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Koron sulautumisesta Sijoitusrahasto Aktia Lyhyeen Yrityskorkoon sekä Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Koron sääntömuutoksesta

Tiedote Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Koron sulautumisesta Sijoitusrahasto Aktia Lyhyeen Yrityskorkoon sekä Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Koron sääntömuutoksesta

Perjantai 5. huhtikuuta 2024 Asiakastiedotteet

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 15.2.2024 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaan Koron sulautumisen Sijoitusrahasto Aktia Lyhyeen Yrityskorkoon. Sulautuminen toteutetaan 17.5.2024. Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sulautuvan rahaston osuudenomistaja saa sulautumispäivänä 17.5.2024 sulautumisvastikkeena rahasto-osuuksia vastaanottavassa rahastossa samasta euromääräisestä arvosta kuin osuudenomistajalla on ollut rahasto-osuuksia sulautuvassa rahastossa ja hänestä tulee siten vastaanottavan rahaston osuudenomistaja.

Sulautuvasta rahastosta on mahdollista tehdä lunastuksia vain jokaisen kuukauden 15. päivänä ja viimeisenä pankkipäivänä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, on lunastustoimeksianto annettava tätä edeltävänä pankkipäivänä. Vastaanottavasta rahastosta lunastuksia voi tehdä jokaisena pankkipäivänä. 

Sulautumisella ei ole vaikutusta vastaanottavan rahaston sijoitusstrategiaan, eikä se muuta sen salkunhoitoprosesseja.

Aktia Vakaan Koron sääntömuutos sulautumisen toteuttamispäivänä

Aktia Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt 15.2.2024 muuttaa Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaan Koron sääntöjä sulautumisen mahdollistamiseksi. Sääntömuutoksella sääntöjen 9 §:ään lisätään maininta siitä, että rahastoyhtiön hallitus voi päättää ylimääräisistä lunastuspäivistä. Sääntömuutos tulee voimaan 15.5.2024. Samalla Aktia Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt, että Erikoissijoitusrahasto Vakaalla Korolla on ylimääräinen lunastuspäivä 16.5.2024. Kyseisenä päivänä annettavat lunastukset toteutetaan kuitenkin Erikoissijoitusrahasto Vakaan Koron sulautumisen myötä vastaanottavasta rahastosta eli Sijoitusrahasto Aktia Lyhyestä Yrityskorosta.

Päivitetyt rahaston säännöt ovat saatavilla rahaston verkkosivuilla.

Osuudenomistajia on tiedotettu asiakaskirjeitse.