Tunnistusperiaatteet

Palveluntarjoaja

Aktia Pankki Oyj, jäljempänä Pankki
PL 207
00101 HELSINKI
 

Tarjottava palvelu

Pankki tarjoaa asiakkailleen tunnistuspalvelua, jonka avulla sähköisiä asiointipalveluja tarjoava yritys tai yhteisö voi tunnistaa henkilöasiakkaansa. Tunnistautuminen tapahtuu Pankin verkkopankkitunnuksia käyttäen, jos henkilöasiakas on sopinut Pankin kanssa verkkopankkitunnusten käyttämisestä laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista tarkoitettuun vahvaan sähköiseen tunnistamiseen, jota valvoo Viestintävirasto.

Oikeushenkilöille pankki tarjoaa verkkopankkitunnuksilla Pankin tarjoamia sähköisiä palveluja ja Pankin hyväksymiä kolmannen osapuolen palveluja, mutta Pankki ei tarjoa oikeushenkilöille laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista tarkoitettua oikeushenkilön vahvaa sähköistä tunnistamista.

Pankin henkilöasiakkailleen tarjoama vahva sähköisen tunnistamisen palvelu käsittää henkilökohtaiset tunnistusvälineet (asiakastunnus, salasana sekä vaihtuva avainluku), joilla henkilö voi tunnistautua sellaisen yrityksen tai yhteisön sähköisissä palveluissa, jotka hyödyntävät Pankin tunnistuspalvelua joko suoraan Pankin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tai luottamusverkostoon kuuluvan tunnistusvälityspalvelun välityksellä. Pankin tunnistuspalvelu tapahtuu korotetulla varmuustasolla.

Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssialan Keskusliitossa laadittuja Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas-tunnistuspalvelun palvelukuvausta. Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla: www.fkl.fi.

Kun asiakas käyttää tunnistuspalvelua muun yrityksen tai yhteisön kuin Pankin tarjoamissa palveluissa, Pankilla on oikeus luovuttaa asiakkaan henkilötietoja tunnistukseen luottavalle osapuolelle, jolla on lain perusteella oikeus käsitellä henkilötietoja. Samalla asiakkaan henkilötietoja voi tulla luottamusverkostoon kuuluvien tunnistusvälityspalveluita tarjoavien toimijoiden tietoon. Pankilla ei lain vaatimuksista johtuen ole luottamusverkoston jäsenenä mahdollisuutta kontrolloida asiakkaan henkilötietojen käyttöä muiden luottamusverkostoon kuuluvien toimijoiden tarjoamissa tai välittämissä palveluissa. Asiakas voi saada tietoa luottamusverkostoon kuuluvista toimijoista Viestintävirastosta, joka valvoo luottamusverkostoon kuuluvia yrityksiä, www.viestintavirasto.fi.

Palvelun hinnat ja sopimusehdot 

Tunnistuspalvelun hinnat on ilmoitettu Pankin verkkosivuilla olevassa Pankin palveluhinnastossa. Kulloinkin voimassa olevat Verkkopankin ja Tunnistuspalvelun ehdot ovat saatavilla Pankin verkkosivuilla www.aktia.fi.
 

Ensitunnistamisen toteuttaminen 

Tunnistuspalveluun soveltuvien tunnistusvälineiden hakijan ensitunnistaminen tapahtuu aina henkilökohtaisesti. Hakija sopii tunnistusvälineistä Pankin kanssa verkkopalvelusopimuksella. Ensimmäiset tunnistusvälineet luovutetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti. Seuraavat kertakäyttöiset turvaluvut voidaan lähettää asiakkaalle postitse. 
 
Pankki hyväksyy tunnistusvälineen hakijan henkilöllisyyden todentamisessa ainoastaan sellaisia asiakirjoja, joiden luotettavuuden pankki voi arvioida. Pankki voi käyttää henkilöllisyyden todentamisen yhteydessä Pankin yhteistyökumppaneita. 
 
Pankki hyväksyy henkilöllisyyden todentamisessa seuraavat suomalaisen viranomaisen myöntämät voimassa olevat asiakirjat:
  • passi (myös diplomaattipassi ja muukalaispassi). Jos muukalaispassissa on maininta, että passin haltijan henkilöllisyyttä ei ole pystytty luotettavasti varmentamaan, asiakirjaa ei hyväksytä
  • henkilökortti
Ulkomaalaisista asiakirjoista voidaan hyväksyä voimassa oleva ulkomaalaisen viranomaisen myöntämä
  • passi tai
  • matkustusasiakirjana hyväksyttävä henkilökortti, jonka on myöntänyt Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomainen, mikäli asiakirjan aitoudesta voidaan henkilöllisyyden todentamistilanteessa kohtuullisin keinoin varmistua.
Jos hakijalla ei ole henkilöllisyyden todentamiseen hyväksyttävää asiakirjaa tai, jos hakijan henkilöllisyyttä tai asiakirjan aitoutta ei voida luotettavasti todentaa, hakijan henkilöllisyyden todentamisen tekee poliisi.
 

Tietosuojaperiaatteet

Pankilla on tunnistuspalveluun liittyen lakiin perustuva oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja. Pankki noudattaa tunnistuspalvelua tarjotessaan henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä käytänteitä, jotka käyvät ilmi Pankin kotisivuilta www.aktia.fi kohdista Yksityisyyden suoja sekä Asiakasrekisterin rekisteriseloste.
 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ja ulkopuoliset arvioinnit 

Oy Samlink Ab hallinnoi teknisesti Pankin tunnistuspalvelua. Tunnistuspalvelun vaatimuksenmukaisuutta valvotaan teettämällä säännöllisesti lain ja viranomaisten edellyttämiä ulkopuolisten arviointielinten suorittamia auditointeja.
 

Sulkulistapalvelun yhteystiedot 

Asiakkaan on ilmoitettava tunnistusvälineidensä katoamisesta mahdollisimman pikaisesti ilman aiheetonta viivästystä. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla sulkupalveluun numeroon 020 333, joka on käytettävissä 24h/vrk, tai soittamalla pankin asiakaspalveluun 010 247 010 (klo 8-20) tai henkilökohtaisesti Pankin konttoriin niiden aukioloaikoina.