Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Henkivakuutuksen asiakaspalvelu on ruuhkautunut.

Pahoittelemme ruuhkasta aiheutuvaa haittaa.

Morningstarin tähtiluokitus kertoo rahastojen paremmuusjärjestyksen pitkän aikavälin riskikorjatun tuoton perusteella

Tiistai 25. tammikuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoesitteeseen.

Aktian rahastot ovat olleet säännöllisesti Morningstarin mittausten kärjessä jo vuodesta 2013 lähtien. Morningstar on johtava riippumaton sijoitusmarkkinoita ja tuotteita analysoiva ja vertaileva yritys. Morningstar julkaisee kuukausittain tähtiluokituksia rahastoista, joilla on vähintään kolmen vuoden tuottohistoria. 

Rahastojen paremmuusjärjestys perustuu vertailussa rahaston pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon. Tuottoa laskettaessa otetaan huomioon myös rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot, joten luokitus kertoo sijoittajan saamasta tuotosta. Vertailu perustuu puhtaasti lukuihin, eikä siis edusta Morningstarin näkemystä rahastosta. 

Aktian vertailussa on mukana 14 suurinta suomalaista rahastoytiötä niiden hallinnoimien rahastojen lukumäärän perusteella, ja siinä on käytetty kunkin rahaston eniten tähtiä saanutta rahasto-osuuslajia.

Morningstar jakaa rahastot omaisuuslajien, maantieteellisen alueen, sijoitustyylin ja sijoitussuuntauksen mukaan eri ryhmiin, joiden sisällä rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen pitkän aikavälin riskikorjatun tuoton perusteella. Tähtiluokituksessa rahastoille annetaan 1-5 tähteä niin, että paras 10 % saa viisi tähteä ja heikoin 10 % saa yhden tähden. 

Joulukuussa 2021 julkaistussa vertailussa Aktian rahastoista viiteen tähteen ylsi 13 rahastoa, jotka siis riskikorjattuun tuottonsa nähden pärjäsivät paremmin kuin 90 % kilpailijoista. Neljä tähteä sai 12 Aktian rahastoa, kolme tähteä kuusi rahastoa ja kaksi tähteä kaksi rahastoa. 

Tutustu rahastovalikoimaamme

Lue vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme täältä.

Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tuleva sijoitustoiminnan tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä. Rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille rahastoille sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.