Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Henkivakuutuksen asiakaspalvelu on ruuhkautunut.

Pahoittelemme ruuhkasta aiheutuvaa haittaa.

Ympäristöön ja luontopääomaan liittyy mahdollisuuksia ja mörköjä – näistä sijoittajan on hyvä olla tietoinen

Ympäristöön ja luontopääomaan liittyy mahdollisuuksia ja mörköjä – näistä sijoittajan on hyvä olla tietoinen

Perjantai 31. maaliskuuta 2023 Blogit ja artikkelit

Sijoittajat ovat olleet jännittävän äärellä viime aikoina. Orastavat systeemiriskit tuovat mieleen finanssikriisin ajat, ja markkina on ollut volatiili. Sijoittajat eivät kuitenkaan vielä tunnu täysin hahmottaneen sitä, että sijoituksiin ja koko talouteen kohdistuu merkittäviä uhkakuvia, joiden rinnalla aiemmat markkinakriisit tuntuvat pieniltä möröiltä. Suurimmat uhkakuvat liittyvät ympäristöön ja luontopääomaan.

Tavoittelemme ikuista talouden kasvua ja vaurastumista rajallisilla resursseilla ja ympäristön kustannuksella. Yhteiskunta, elämä ja hyvinvointi ovat täysin riippuvaisia luontopääomasta, jota pidetään itsestäänselvyytenä ja jopa rajattomana keinona edistää omaa etua. Yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on vahvasti tai kohtalaisesti riippuvainen luontopääomasta.

Riskien realisoituminen aiheuttaa omaisuuserien arvon heikentymistä, jopa hallitsematonta alamäkeä

Maailman talousfoorumi (World Economic Forum) sisällytti ympäristöön ja siten esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät riskit riskiskenaarioihin vasta vuonna 2011. Kymmenen vuoden päähän ulottuvan riskiskenaarion merkittävimmät uhat liittyvät ympäristöön. Keskimäärin ympäristöön liittyvät uhat luokitellaan vakavammiksi kuin mitkään talouteen tai markkinoihin liittyvät uhat.

YK:n alainen hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maaliskuussa 2023 kuudennen arviointiraporttinsa viimeisen osan, yhteenvetoraportin. Raportti kokoaa yhteen viime vuosien aikana julkaistun tieteellisen tiedon maapallon ilmaston tilasta, ilmastonmuutoksen etenemisestä ja tulevaisuuden näkymistä. Raportin viesti on lukemattakin selvä – ilmastonmuutoksen vastaisia toimia tarvitaan ripeästi, ja ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä on jo realisoitunut. Maapallo on jo lämmennyt 1,1 asteella, ja ilmastokriisin vaikutukset näkyvät luonnossa ja yhteiskunnissa. Jos päästöjä ei vähennetä kaikilla aloilla, 1,5 asteen raja tullaan rikkomaan. Nykyiset ilmastopoliittiset sitoumukset johtavat IPCC:n mukaan 3,2 asteen lämpenemiseen.

Termi minsky-hetki tarkoittaa markkinakuplan puhkeamista. Hetkeä, jolloin omaisuuserien arvon hallitsematon heikentyminen alkaa ja siten myös reaalitalous supistuu. On täysin mahdollista, että tällainen hetki voi aiheutua esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten realisoitumisesta.

Kestävä talouskasvu ja kestävä vaurastuminen on mahdollista

Uhkakuvat luovat aina mahdollisuuksia, ja ratkaisuja on jo saatavilla. Ympäristöön ja luontopääomaan liittyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja siten myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia sijoittajille. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen että siihen sopeutumiseen ohjataan moninkertainen määrä rahoitusta. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kantokyvyn säilyttämiseksi 30–50 prosenttia pinta-alasta on suojeltava. Rajallisia resursseja tulee osata hyödyntää kestävämmin ja fiksummin. Ratkaisuja ja mahdollisuuksia löytyy, ja näitä skaalaamalla voimme minimoida riskejä ja uhkakuvia, jotka liittyvät ympäristöön ja luontopääomaan. Näin pystymme mahdollistamaan kestävän talouskasvun sekä vaurastumisen.

 

Aktia toimii monella tavalla vastuullisen tulevaisuuden ja vastuullisen vaurastumisen mahdollistajana. Visiomme on olla johtava varainhoitajapankki ja tavoitteemme on menestyä vastuullisesti. Lanseerasimme vuonna 2021 Aktian ilmastostrategian, jonka mukaisesti tavoittelemme hiilineutraaleja sijoituksia vuoteen 2050. Ilmastostrategian välitavoitteena vuoteen 2025 mennessä on -30 % pienempi ja vuoteen 2030 mennessä -50 % pienempi rahastojemme hiilijalanjälki verrattuna vuoteen 2019. Lisäksi hyödynnämme aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen menetelmiä. Esimerkiksi allekirjoitimme COP27-ilmastokokoukseen sijoittaja-aloitteen, joka vaati valtioita ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis 2022. Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten yksi toimija voi konkreettisilla teoilla vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lisää vastuullisuustyöstämme löytyy vuosikatsauksestamme