Aktia Räntekorridor – Trygg månadsrat

 

 

 

Räntorna har länge varit på en mycket måttlig nivå. Om ditt lån binds till euriborränta finns alltid risk för att räntan stiger.

En högre ränta inverkar direkt på månadsbetalningen för ditt lån. En räntekorridor skyddar dig från att månadsbetalningarna blir för stora. Då är det lättare att planera också andra utgifter.

Räntekorridor

  • När räntorna går upp hålls lånets ränta inom räntekorridoren och kan inte stiga högre än den på förhand överenskomna maximigränsen.
  • Försäkra dig om att månadsraten inte blir för stor.
  • En räntekorridor kan anslutas både till ett nytt och ett existerande lån.

Så här fungerar räntekorridoren

  • Du kommer tillsammans med banken överens om en lämplig tidsperiod för räntekorridoren.
  • För lånets referensränta fastställs en minimi- och en maximigräns.