Uppdatering av mobilnummer i Nätbanken

Det är viktigt att du uppdaterar ditt telefonnummer i Nätbanken. För inloggning i Nätbanken och eventuell tilläggsbekräftelse av nätbetalning bör banken ha kännedom om det mobilnummer du använder. Utan rätt mobilnummer kan du nödvändigtvis inte logga in i Nätbanken, utföra betalningar som görs via Nätbanken eller andra nätbetalningar.

Kontrollera och uppdatera vid behov ditt telefonnummer i Nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.