Fonder

Betydelsen av ansvarsfullt investerande ökar dag för dag på det globala planet. Bättre beaktan av miljöaspekter, och effekterna av trender i anslutning till samhälleliga förändringar skapar möjligheter, som ansvarsfullt agerande företag kan erbjuda lösningar till. På motsvarande sätt är det viktigt både för företagen och för investerare att observera de risker som hänför sig till i ansvarsfullhetshänseende bristfälligt agerande på företagsnivå. 

I Aktias kapitalförvaltningsverksamhet är ansvarsfullhet en del av vår investeringsverksamhet. Vi publicerar halvårsvis en översikt över våra tillvägagångssätt gällande ansvarsfullt investerande. Du kan bekanta dig med den nyaste översikten här.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,00 €
Aktia Aktieportfölj 0,93 € 0,88% 1,47% -7,97%
Aktia Alternative 0,91 € -0,05% -0,20%
Aktia America 2,46 € 0,58% 1,52% 2,46%
Aktia Capital 3,09 € 0,60% 3,53% -4,65%
Aktia Commodity 1,01 € 0,15% -0,08% -8,35%
Aktia Corporate Bond+ 1,88 € 0,11% 0,51% -1,95%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,77 € 0,26% 1,98% -6,33%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 0,98 € 0,09% 1,10% -3,89%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,30 € 0,93% 3,23% -8,79%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,71 € 0,32% 3,21% -1,15%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € 0,14% 1,16% 0,13%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,13 € 0,25% 1,95% 3,42%
Aktia Europa 0,35 € 0,34% 0,29% -12,83%
Aktia Europe Small Cap 1,28 € 0,97% 2,57% -14,12%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 0,96 € 0,37% 0,97% -4,36%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 0,95 € 0,55% 1,12% -5,65%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 0,94 € 0,70% 1,27% -6,75%
Aktia Global 0,44 € 0,46% 1,71% -6,22%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,13 € 0,26% 0,49% -3,09%
Aktia Government Bond+ 1,60 € -0,02% 0,38% 0,88%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € -0,12% -0,81% -0,47%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,04% -0,58%
Aktia Nordic 1,95 € 1,29% 1,90% -9,76%
Aktia Nordic Micro Cap 1,20 € 0,45% 1,55% -7,69%
Aktia Nordic Small Cap 2,74 € 0,36% 1,26% -11,69%
Aktia Ränteportfölj 1,49 € 0,13% 0,95% -1,81%
Aktia Secura 0,90 € 0,29% 1,06% -4,28%
Aktia Solida 1,81 € 0,11% 0,39% -1,68%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,13 € 0,25% 1,95% 3,42%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,01% 0,04% -0,58%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 1,88 € 0,11% 0,51% -1,95%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,77 € 0,26% 1,98% -6,33%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 0,98 € 0,09% 1,10% -3,89%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,71 € 0,32% 3,21% -1,15%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € 0,14% 1,16% 0,13%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,13 € 0,26% 0,49% -3,09%
Aktia Government Bond+ 1,60 € -0,02% 0,38% 0,88%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € -0,12% -0,81% -0,47%
Aktia Ränteportfölj 1,49 € 0,13% 0,95% -1,81%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 0,93 € 0,88% 1,47% -7,97%
Aktia America 2,46 € 0,58% 1,52% 2,46%
Aktia Capital 3,09 € 0,60% 3,53% -4,65%
Aktia Europa 0,35 € 0,34% 0,29% -12,83%
Aktia Europe Small Cap 1,28 € 0,97% 2,57% -14,12%
Aktia Global 0,44 € 0,46% 1,71% -6,22%
Aktia Nordic 1,95 € 1,29% 1,90% -9,76%
Aktia Nordic Micro Cap 1,20 € 0,45% 1,55% -7,69%
Aktia Nordic Small Cap 2,74 € 0,36% 1,26% -11,69%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,30 € 0,93% 3,23% -8,79%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 0,96 € 0,37% 0,97% -4,36%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 0,95 € 0,55% 1,12% -5,65%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 0,94 € 0,70% 1,27% -6,75%
Aktia Secura 0,90 € 0,29% 1,06% -4,28%
Aktia Solida 1,81 € 0,11% 0,39% -1,68%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,00 €
Aktia Alternative 0,91 € -0,05% -0,20%
Aktia Commodity 1,01 € 0,15% -0,08% -8,35%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 1,78 € 0,34% 0,28% -12,80%
POP Finland 2,81 € 0,60% 3,52% -4,64%
POP Global 1,53 € 0,45% 1,69% -6,18%
POP Nordic 1,97 € 1,29% 1,90% -9,72%
POP Optimal 1,69 € 0,28% 1,06% -4,28%
POP Ränteportfölj 1,50 € 0,15% 1,13% -1,54%
POP Stabil 1,50 € 0,11% 0,39% -1,68%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 0,99 € 1,88% 8,02% -9,46%
Carnegie Asia 21,41 € 0,67% 3,83% -14,45%
Carnegie Indienfond 47,34 € 0,76% 0,89% -9,86%
Carnegie Rysslandsfond 6,26 € 1,05% 4,00% -1,43%
Odin Energi 15,18 € -0,19% 0,40% -10,09%
Odin Norge 340,85 € 0,18% 1,02% -2,62%
Odin Sverige 452,68 € 0,86% 2,42% -6,83%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 636,20 € 0,67% 1,35% -8,77%
Parvest Equity China Classic Cap 140,16 € 1,26% 0,90% -14,05%
Parvest Equity India Classic Cap 132,34 € 0,28% 0,42% -11,35%
Parvest Equity Latin America 513,91 € 0,51% 10,93% 0,96%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 119,42 € 0,83% 2,72% -10,99%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 5,67 € 0,47% -0,22% -23,27%
Swedbank Robur Asienfond 4,41 € 1,16% 2,53% -12,10%
Swedbank Robur Ethica Sverige 800,44 € 1,40% 1,22% -9,01%
Swedbank Robur Japanfonden 0,86 € 0,31% 0,47% -10,66%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,61 € 1,56% 5,16% -0,08%
Swedbank Robur Råvarufonden 1,78 € 0,59% 2,16% -15,71%
Swedbank Robur Technology 29,08 € 1,13% 1,02% 2,80%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,20 € 1,67% 2,55% -5,73%