Fonder

Fonder erbjuder ett enkelt sätt att placera i värdepapper, såsom aktier och räntepapper. Aktia Fondbolag förvaltar sammanlagt 29 fonder och marknadsför därtill fonder som förvaltas av BNP Paribas Investments Partners, Carnegie Fonder, ODIN Fonder, Standard Life Investments och Swedbank Robur.

Bekanta dig närmare med vårt fondsortiment eller en viss grupp av fonder.

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,02 € 0,60%
Aktia America 2,44 € 0,74% 1,99% 8,95%
Aktia Bond Allocation 1,52 € 0,00% -0,30% 3,29%
Aktia Capital 3,27 € 0,80% 2,33% 6,91%
Aktia Commodity 1,10 € 0,12% 3,27% 2,31%
Aktia Corporate Bond+ 1,92 € 0,06% 0,17% 4,79%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,88 € -0,27% 0,11% 9,45%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,11% -0,39%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,43 € 0,11% 4,61% 29,86%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € 0,01% -0,05% 0,96%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € 0,04% -0,98% 3,82%
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,09 € 0,11% -0,80% -1,94%
Aktia Europa 0,41 € 0,69% 2,29% 15,67%
Aktia Europe Small Cap 1,51 € 0,54% 4,12% 21,84%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,01 € 0,31%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,01 € 0,47%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,01 € 0,16%
Aktia Global 0,48 € 0,78% 2,41% 12,99%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € -0,05% 0,47% 3,58%
Aktia Government Bond+ 1,58 € 0,01% -0,59% 0,94%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € -0,09% -1,03% 0,76%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,00% 0,00% 0,50%
Aktia Nordic 2,18 € 0,92% 3,33% 10,16%
Aktia Nordic Micro Cap 1,31 € 0,77% 6,22% 12,97%
Aktia Nordic Small Cap 3,13 € 1,04% 4,66% 7,79%
Aktia Secura 0,95 € 0,41% 1,18% 6,84%
Aktia Solida 1,84 € 0,12% 0,21% 3,17%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,09 € 0,11% -0,80% -1,94%
Aktia Likvida+ 0,27 € 0,00% 0,00% 0,50%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Bond Allocation 1,52 € 0,00% -0,30% 3,29%
Aktia Corporate Bond+ 1,92 € 0,06% 0,17% 4,79%
Aktia Emerging Market Bond+ 1,88 € -0,27% 0,11% 9,45%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,02 € -0,11% -0,39%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,74 € 0,01% -0,05% 0,96%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,14 € 0,04% -0,98% 3,82%
Aktia Global High Yield Bond+ 1,16 € -0,05% 0,47% 3,58%
Aktia Government Bond+ 1,58 € 0,01% -0,59% 0,94%
Aktia Inflation Bond+ 1,37 € -0,09% -1,03% 0,76%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,02 € 0,60%
Aktia America 2,44 € 0,74% 1,99% 8,95%
Aktia Capital 3,27 € 0,80% 2,33% 6,91%
Aktia Europa 0,41 € 0,69% 2,29% 15,67%
Aktia Europe Small Cap 1,51 € 0,54% 4,12% 21,84%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,01 € 0,31%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,01 € 0,47%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,01 € 0,16%
Aktia Global 0,48 € 0,78% 2,41% 12,99%
Aktia Nordic 2,18 € 0,92% 3,33% 10,16%
Aktia Nordic Micro Cap 1,31 € 0,77% 6,22% 12,97%
Aktia Nordic Small Cap 3,13 € 1,04% 4,66% 7,79%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,43 € 0,11% 4,61% 29,86%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Secura 0,95 € 0,41% 1,18% 6,84%
Aktia Solida 1,84 € 0,12% 0,21% 3,17%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Commodity 1,10 € 0,12% 3,27% 2,31%

POP-fonder

POP-fonderna säljs endast via POP Bankerna. Dessa fonder förvaltas av Aktia Fondbolag.
Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
POP Europa 2,06 € 0,69% 2,29% 15,58%
POP Finland 2,98 € 0,80% 2,32% 6,88%
POP Global 1,66 € 0,78% 2,39% 12,94%
POP Nordic 2,21 € 0,91% 3,32% 10,14%
POP Optimal 1,78 € 0,41% 1,18% 6,81%
POP Ränteportfölj 1,53 € 0,00% -0,29% 3,29%
POP Stabil 1,53 € 0,12% 0,20% 3,15%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Carnegie Afrikafond 1,10 € -0,92% 2,47% 13,34%
Carnegie Asia 25,31 € 0,81% 2,88% 25,95%
Carnegie Indienfond 52,96 € 0,51% -1,51% 25,71%
Carnegie Rysslandsfond 6,39 € -0,10% 5,00% -1,67%
Odin Energi 16,65 € -0,58% 4,17% -6,49%
Odin Norge 349,86 € 0,12% 6,16% 9,68%
Odin Sverige 487,75 € 0,38% 3,69% 12,16%
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan Classic Cap 707,34 € 0,76% 4,18% 19,21%
Parvest Equity China Classic Cap 165,44 € 1,03% 8,61% 35,75%
Parvest Equity India Classic Cap 150,71 € 0,64% -0,42% 17,84%
Parvest Equity Latin America 519,16 € 0,85% 5,12% 7,20%
Parvest Equity World Emerging Classic Cap 135,70 € 0,53% 3,81% 24,47%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 7,60 € 0,76% 3,60% 10,89%
Swedbank Robur Amerikafonden 5,24 € 0,20% 0,95% 13,43%
Swedbank Robur Asienfond 5,04 € 0,92% 2,71% 27,83%
Swedbank Robur Ethica Sverige 874,91 € 0,21% 0,18% 7,04%
Swedbank Robur Japanfonden 0,97 € 1,30% 3,89% 13,49%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,62 € -0,34% 5,74% 5,06%
Swedbank Robur Råvarufonden 2,09 € -0,23% 6,52% 3,07%
Swedbank Robur Småbolag Norden 15,59 € 0,32% 5,91% 16,78%
Swedbank Robur Småbolagsfonden Europa 4,15 € 0,58% 4,13% 24,85%
Swedbank Robur Technology 28,26 € 0,47% 1,23% 26,68%
Swedbank Robur Östeuropafonden 3,41 € -0,48% 6,04% 15,37%