Fonder

Betydelsen av ansvarsfullt investerande ökar dag för dag på det globala planet. Bättre beaktan av miljöaspekter, och effekterna av trender i anslutning till samhälleliga förändringar skapar möjligheter, som ansvarsfullt agerande företag kan erbjuda lösningar till. På motsvarande sätt är det viktigt både för företagen och för investerare att observera de risker som hänför sig till i ansvarsfullhetshänseende bristfälligt agerande på företagsnivå. 

I Aktias kapitalförvaltningsverksamhet är ansvarsfullhet en del av vår investeringsverksamhet. Vi publicerar halvårsvis en översikt över våra tillvägagångssätt gällande ansvarsfullt investerande. Du kan bekanta dig med den nyaste översikten här.

 

Vårt fondsortiment

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,12 € 5,05%
Aktia Aktieportfölj 1,14 € -0,56% 3,02% 10,78%
Aktia America 3,28 € -2,08% 3,71% 14,11%
Aktia Capital 4,15 € -0,18% 2,58% 24,67%
Aktia Commodity 1,00 € -0,04% -1,47% -0,40%
Aktia Corporate Bond+ 2,02 € 0,10% 0,68% 0,87%
Aktia Emerging Market Bond+ 2,00 € -0,05% -0,86% 2,96%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,10 € 0,01% 0,25% 4,31%
Aktia Emerging Market Equity Select 1,50 € 0,36% 3,35% 5,99%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,71 € -0,16% -0,32% -5,79%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € -0,22% 0,92% 0,37%
Aktia Europa 0,41 € -0,32% 0,91% 3,19%
Aktia Europe Small Cap 1,66 € 0,25% 3,14% 11,93%
Aktia European High Yield Bond+ 0,98 € 0,13% -0,29% -1,16%
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,05 € -0,16% 1,15% 2,51%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,08 € -0,28% 1,85% 5,69%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,12 € -0,42% 2,57% 8,86%
Aktia Global 0,57 € -1,40% 3,29% 13,25%
Aktia Government Bond+ 1,71 € -0,04% 0,81% 1,81%
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,03% 0,15% -0,16%
Aktia Nordic 2,96 € -0,55% 2,48% 39,81%
Aktia Nordic Micro Cap 2,52 € -0,56% 6,34% 85,52%
Aktia Nordic Small Cap 4,89 € -0,57% 5,26% 56,06%
Aktia Ränteportfölj 1,59 € -0,01% 0,43% 0,50%
Aktia Secura 1,06 € -0,38% 1,69% 7,51%
Aktia Solida 1,94 € -0,12% 0,80% 1,86%

Räntefonder, kort ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Kort Företagsränta+ 0,27 € 0,03% 0,15% -0,16%

Räntefonder, lång ränta

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Corporate Bond+ 2,02 € 0,10% 0,68% 0,87%
Aktia Emerging Market Bond+ 2,00 € -0,05% -0,86% 2,96%
Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 1,10 € 0,01% 0,25% 4,31%
Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,71 € -0,16% -0,32% -5,79%
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1,21 € -0,22% 0,92% 0,37%
Aktia European High Yield Bond+ 0,98 € 0,13% -0,29% -1,16%
Aktia Government Bond+ 1,71 € -0,04% 0,81% 1,81%
Aktia Ränteportfölj 1,59 € -0,01% 0,43% 0,50%

Aktiefonder, utvecklade marknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Aktieportfölj 1,14 € -0,56% 3,02% 10,78%
Aktia America 3,28 € -2,08% 3,71% 14,11%
Aktia Capital 4,15 € -0,18% 2,58% 24,67%
Aktia Europa 0,41 € -0,32% 0,91% 3,19%
Aktia Europe Small Cap 1,66 € 0,25% 3,14% 11,93%
Aktia Global 0,57 € -1,40% 3,29% 13,25%
Aktia Nordic 2,96 € -0,55% 2,48% 39,81%
Aktia Nordic Micro Cap 2,52 € -0,56% 6,34% 85,52%
Aktia Nordic Small Cap 4,89 € -0,57% 5,26% 56,06%

Aktiefonder, tillväxtmarknader

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Emerging Market Equity Select 1,50 € 0,36% 3,35% 5,99%

Blandfonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Förvaltningsportfölj 25 1,05 € -0,16% 1,15% 2,51%
Aktia Förvaltningsportfölj 50 1,08 € -0,28% 1,85% 5,69%
Aktia Förvaltningsportfölj 75 1,12 € -0,42% 2,57% 8,86%
Aktia Secura 1,06 € -0,38% 1,69% 7,51%
Aktia Solida 1,94 € -0,12% 0,80% 1,86%

Alternativa fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
Aktia Affärsfastigheter 1,12 € 5,05%
Aktia Commodity 1,00 € -0,04% -1,47% -0,40%

Övriga fonder

Namn Värde 1 dag 1 mån 12 mån Risk
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity 754,74 € 0,22% 4,71% 10,24%
BNP Paribas Funds China Equity 237,81 € -1,14% 4,02% 44,33%
BNP Paribas Funds Emerging Equity 139,33 € -1,04% -0,59% 12,51%
BNP Paribas Funds India Equity 137,67 € -0,17% 2,92% -5,64%
BNP Paribas Funds Latin America Equity 343,92 € -0,40% -1,94% -32,03%
Carnegie Asia 24,94 € -0,49% 2,84% 9,06%
Carnegie Indienfond 51,36 € -0,64% 3,22% -3,34%
Carnegie Rysslandsfond 6,65 € 0,05% -4,36% -10,05%
Odin Norge 327,36 € 0,61% -0,69% -5,46%
Odin Sverige 725,21 € -0,35% 1,38% 40,89%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund 5,41 € 0,43% 3,36% -6,03%
Swedbank Robur Asienfond 6,38 € -0,79% 4,41% 29,19%
Swedbank Robur Japanfonden 1,21 € -0,08% 4,26% 23,24%
Swedbank Robur Rysslandsfonden 2,77 € 0,20% -4,35% -9,91%
Swedbank Robur Technology 54,06 € -0,10% 9,78% 52,24%
Swedbank Robur Transition Energy 1,65 € 0,13% 10,70% -8,17%
Swedbank Robur Transition Sweden 998,09 € 0,73% 1,65% 11,96%
Swedbank Robur Östeuropafonden 2,88 € 0,56% -2,52% -22,03%