Aktia America

Aktiefond som placerar i Nordamerika

Aktia America passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar huvudsakligen i amerikanska aktier och på så sätt dra nytta av de amerikanska bolagens globala tillväxtmöjligheter
  • vill få diversifierade investeringar i dollarmässiga aktier
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en lång placeringshorisont

Den amerikanska marknaden bjuder på ett brett urval av investeringar på olika branscher och bolagsvis. Dessutom har amerikanska bolag historiskt sett ett starkt fotfäste på den globala marknaden. Eftersom amerikanska aktier är noterade i amerikansk dollar bidrar investeringarna en diversifieringsmöjlighet även via valuta.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare –dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar främst i USA och resten av Nordamerika
Fondförvaltare Andreas Bergman och Anders Thylin / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 28.11.2003
Registreringsland Finland
Active share 77,4 % 30.6.2017
Jämförelseindex S&P Net Total Return USD Euro Converted
Andelsslag Avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,85 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
18.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
2,423000 € 0,34% 8,75% 7,32% 6,39% 12,71% 6,43%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
18.1.2018 1,713100 € 2,423000 €