Aktia Capital

Aktiefond som placerar i Finland

Aktia Capital passar dig som:

  • vill investera i en aktiefond som placerar huvudsakligen i högklassiga finska bolag och på så sätt dra nytta av deras tillväxtmöjligheter
  • vill ha en investering utan valutarisk
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en lång placeringshorisont

Den finska aktiemarknaden består av såväl globala storbolag i miljardklassen som ett stort antal små och medelstora bolag. Hemmamarknaden bjuder på en stabil men väldigt begränsad tillväxtyta för finska bolag, vilket motiverar företagen till att bli internationella och utvidga verksamhetsområdet.

Läs mer om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Aktiefond som placerar huvudsakligen i Finland
Fondförvaltare Jan Brännback och Janne Lähdesmäki / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 15.5.1992
Registreringsland Finland
Active share 46,7 % 30.6.2017
Jämförelseindex OMXH-Cap GI
Andelsslag Avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,83 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
18.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
3,246000 € 1,53% -6,19% 6,66% 10,62% 11,54% 12,14%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
18.1.2018 1,210500 € 3,246000 €