Aktia Global High Yield Bond+

Specialplaceringsfond som placerar i långa räntor

Aktia Global High Yield Bond+ passar dig som:

  • vill investera i en fond som placerar i räntepapper utgivna av företag med högre risk och därmed dra nytta av de högre avkastningsförväntningarna
  • vill dra nytta av diversifiering på High yield-marknaden
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Ett företag som behöver finansiering kan lyfta ett lån eller emittera masskuldebrev på finansmarknaden. Masskuldebrev emitteras typiskt av stora företag då ett sådant omfattar hundratals miljoner euro. Masskuldebrev emitterade av företag indelas i Investment grade och High yield-lån. För High yield-lån råder en viss tvivlan om företagets återbetalningsförmåga. Därför är avkastningspotentialen för High yield-lån högre än för lån emitterade av stater eller företag med bättre kreditklassificering.

Läs mer om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Specialplaceringsfond som placerar huvudsakligen i långa räntefonder som placerar på High yield-marknaderna i Europa och USA
Fondförvaltare Juuso Atrila och Juuso Rantala / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 12.12.2013
Registreringsland Finland
Jämförelseindex Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR
Andelsslag Avkastningsandelar (A,C) och tillväxtandelar (B,D)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Löpande kostnader p.a. 1,3 % (A- och B-andelar)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
  1. Mer information om de övriga andelsseriernas minimiteckningsgränser finns i fondprospektet.
  2. De löpande kostnader som presenteras är en uppskattning som baserar sig på fondens förvaltningsprovision, förvarsprovision och kostnader som uppstår via placering i andra fonder.
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
15.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,162200 € 0,46% 1,41% 3,73% 4,29% 3,73%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel C-andel D-andel
15.1.2018 1,028900 € 1,162200 € 1,041600 € 1,176600 €