Aktia Solida

Räntebetonad blandfond som placerar i räntor och aktier

Aktia Solida passar dig som:

  • vill investera i en räntebetonad fond som även placerar en del i aktier, och på sätt dra nytta av en bredare diversifiering
  • har en medellång placeringshorisont

Genom en blandfond kommer du åt både aktie- och räntemarknaderna med en investering. Utgående från situationen på marknaderna betonas placeringarnas fördelning olika. Aktiemarknaderna får därmed en högre betoning när utsikterna för dem är ljusare. När situationen på aktiemarknaderna är svårare, tas aktievikten ner. Aktia Solida är en räntebetonad blandfond och portföljen består vid normalläge av 10 % aktieplaceringar. Med aktieplaceringar har man möjlighet att uppnå mer avkastning i en portfölj med måttlig risk. Av fonden kan högst 20 % vara placerad i aktier.

Läs mera om vår förvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Räntebetonad blandfond som även placerar en del i aktier
Fondförvaltare Andreas Bergman och Jonne Sandström / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 30.4.2001
Registreringsland Finland
Jämförelseindex 45 % Barclays Capital Euro Treasury 0-12 months, 45 % Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury, 10 % MSCI Total Return World Net EUR
Andelsslag Avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Förvaltningsprovision p.a. 1,05 % (inklusive förvarsprovision)
Prestationsbaserad avgift Nej
Teckningsprovision 0,5 %
Inlösenprovision 0,5 %
Gör fondteckning

Logga in och gör fondteckningen med dina nätbanks­koder.

Du kan logga in med följande bankers koder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Banken, S-Banken, Sparbanken, Ålandsbanken.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
15.1.2018 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,839000 € -0,19% 1,59% 2,77% 2,14% 3,23% 3,70%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
15.1.2018 1,200000 € 1,839000 €