Prislista

Aktia Sparförsäkring

Gäller försäkringar som har trätt ikraft fr.o.m. 1.4.2018.*

  Sparförsäkring  
Placeringsavgift 0 % av premien  
Årlig administrationsavgift 0,85 % av försäkringsbesparingen årligen  
Uttagsavgift 1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %.  
Avgift för fondbyte 0 €  

* Försäkringens kostnader framkommer i de produktfakta som givits vid försäljningstidpunkten.