Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Serviceavbrott i kort- och nättjänsterna 4.3 kl. 0.00-6.00

Den 2 mars 2021 Kundmeddelanden
Under servicebrottet förekommer det avbrott i följande tjänster:
  • Kontantuttag och kontantinsättningar i Otto-automater med Aktia Debit-kort
  • Kortbetalningar med Aktia Debit-kort
  • Nätbanken, Mobilnätbanken och Nätbanken för företag
  • Identifieringstjänsten och Nätbetalningen
  • WS-kanalen
  • Betalnignsrörelse
Köp och kontantuttag med Credit-egenskapen fungerar normalt under serviceavbrottet.
 
Vi uppmanar våra kunder att vid behov förse sig med kontanter och sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar. Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.