Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Serviceavbrott i placeringstjänsterna 7.4.2021

Den 6 april 2021 Kundmeddelanden

Under serviceavbrottet (7.4.2021 kl. 21:00 - 23:00) förekommer det störningar i följande tjänster:

  • Placeringstjänsterna i Nätbanken
  • Placeringstjänsterna i Mobilbanken

Övriga tjänster i nätbanken, köp och kontantuttag fungerar normalt under serviceavbrottet.

Vi uppmanar våra kunder att sköta nödvändiga nätbanksärenden i placeringstjänsterna innan avbrottet börjar.

Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.