Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Från beredskap till ökad förmögenhet – regelbundet sparande hjälper att trygga din ekonomi

Från beredskap till ökad förmögenhet – regelbundet sparande hjälper att trygga din ekonomi

Den 22 april 2022

Under tider av ekonomisk osäkerhet är det bra att ha egna besparingar. Regelbundet sparande är tillsammans med ränteskydd och personskydd ett bra sätt att förbereda sig för till exempel stigande räntor eller oväntade ekonomiska risker.

Och glöm inte att när sparande blir en vana, leder det förr eller senare till en ökad förmögenhet. Den som sparar regelbundet sparar också – och framför allt – inför goda dagar.

Om du inte ännu har en buffert, boka en tid direkt för att göra upp en egen förmögenhetsplan

En bra plan hjälper med att komma i gång på ett effektivt sätt. Därför rekommenderar vi att alla har en individuell förmögenhetsplan. I den kartlägger vi tillsammans med dig dina ekonomiska möjligheter och risker och gör upp en plan som är skräddarsydd för dig och dina målsättningar för att utveckla din ekonomi.

Via kalendern nedan kan du boka en lämplig tid för ett distansmöte med vår specialist.

Boka tid

Tre tankar om planerat sparande inför mötet

1. Regelbundenhet lönar sig – när man köper kontinuerligt, köper man ibland också till ett lägre pris

Fondspararen som sparar regelbundet kan ha nytta av kurssvängningar. När kurserna går ner får man fler fondandelar för samma summa. Och när kurserna igen stiger, stiger dessa fondandelars värde.

2. Ränta på ränta – trollkonsten och hur man får till den

Tiden är fondspararens bästa vän. Om man placerat besparingarna på ett lönsamt sätt, börjar den avkastning man med tiden fått också i sin tur ge avkastning, i tillägg till det kapital man ursprungligen placerade. Detta leder till en exponentiell tillväxtkurva. Ränta på ränta-effekten har därför kallats världens åttonde underverk. Om inte annat ger den ett gott skäl till att börja spara så snart som möjligt.

3. En flygande start med amorteringsfrihet?

I vissa fall, som en del av en omfattande långsiktig förmögenhetsplan, kan ett alternativ vara att utnyttja amorteringsfrihet för att snabbare kunna öka besparingarna. Ofta används amorteringsfrihet genast efter ett bostadsköp då det finns behov för renovering, eller till exempel då inkomsterna tillfälligt sjunker till följd av arbetslöshet eller sjukdom. Men i vissa fall kan möjligheten till amorteringsfrihet också utnyttjas som en del av ett planerat sparande.

Det är viktigt att beakta att användning av amorteringsfrihet också höjer helhetskostnaden för krediten. De risker och fördelar som förknippas med den bör övervägas tillsammans med banken då planen görs. Amorteringsfriheten är en ändring i lånet som alltid kräver en ansökan och godkännande av banken.

Ett exempel på hur amorteringsfrihet kan utnyttjas som en del av förmögenhetsplanen

Om bolånets månatliga betalningsrat är 850 euro kan man med en ett år lång amorteringsfrihet spara ett startkapital på 10 200 euro. Efter det kan man besluta sig för att fortsätta amortera på lånet med en lite mindre månadsrat än tidigare och motsvarande förlänga lånetiden med några år. På så sätt styr man summan som frigörs från amorteringarna till sparande varje månad.

Boka distansmöte

Allas situation är unik, och de lösningar som presenteras här kan inte kombineras med en enskild persons placeringsmål, finansiella situation eller andra särskilda behov. De är inte heller enskilda placeringsrekommendationer eller råd, och de uppmanar inte heller att köpa eller teckna värdepapper. Placeraren måste bedöma placeringarnas lämplighet för sig själv och vid behov söka expertråd. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med basfakta/faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.