Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Serviceavbrott i Aktias nättjänster 22.1.2023 kl. 05.00-12.00

Den 18 januari 2023 Kundmeddelanden

Under serviceavbrottet är följande tjänster ur bruk:

- Nätbanken, Mobilbanken och Nätbanken för företag
- Wallet-applikationen
- Identifieringstjänsten och nätbetalningar
- WS-kanalen


Kortköp och kontantuttag fungerar normalt under serviceavbrottet.
Vi uppmanar våra kunder att vid behov sköta nödvändiga ärenden i våra nättjänster innan avbrottet börjar.


Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.