Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Ränteplacerande lönar sig att starta på toppen.

Ränteplacerande lönar sig att starta på toppen.

Den 7 mars 2023

Boka tid här

Det bästa läget att börja ränteplacera är när räntorna är på topp, precis innan de börjar sjunka. Ännu för ett år sedan kändes det som att ingen var intresserad av ränteplaceringar. Räntorna låg på minus och det fanns så gott som ingen möjlighet till ränteavkastning eller värdeökning av skuldebrev. 

Nu är dock ränteplaceringar plötsligt på allas läppar. Räntorna har under ett år stigit mer än någonsin under eurotiden. På marknaden tycks man redan vänta sig att räntetoppen är nära, även om ingen förstås säkert kan säga när kurvan vänder nedåt igen.

Den höjda räntenivån innebär att avkastningsförväntningarna på ränteplaceringar redan går att jämföra med aktiers avkastningsförväntningar. Men varför skulle ränteplaceraren vilja att räntorna går ner? Med räntepapper gör man affärer också på sekundärmarknaden och när räntorna går ner, stiger värdet på gamla skuldebrev.

Finlands bästa räntefondförvaltning

Aktia har i den oberoende Morningstar-jämförelsen igen valts till Finlands bästa räntefondförvaltare. I samma jämförelse valdes fonden Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig B till Finlands bästa blandfond. Fonden erbjuder en färdigt professionellt diversifierad kapitalförvaltningslösning som i samma paket, förutom ränteplaceringar, också innehåller aktie- och alternativa placeringar. Samma toppkompetens inom kapitalförvaltning som våra institutionskunder drar nytta av finns på så sätt också till de mindre placerarnas förfogande. 

Det går att hitta bra placeringslösningar för var och en. Detta är förstås bara ett alternativ. Boka ett distansmöte, så gör vi en individuell förmögenhetsplan för dig. 

Boka tid här

Morningstar Awards Best Fund House Fixed Income 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Morningstar är ett ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar jämförelser av fonder. Aktia Bank Abp ansvarar inte för uppgifter eller material framställda eller publicerade av tredje part som eventuellt ingår i publikationen. Aktia Bank Abp garanterar inte att uppgifterna är korrekta eller fullständiga och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som kopplas till användning av publikationen. Morningstar Awards 2023©. Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Placeringar är alltid förknippade med en ekonomisk risk. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.  Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som är en del av Aktia-koncernen. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab.