Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Ändring i krypteringsmetoderna i företagskundernas Web Services-kanal fr.o.m. 1.5.2023

Ändring i krypteringsmetoderna i företagskundernas Web Services-kanal fr.o.m. 1.5.2023

Den 8 mars 2023 Företagskunder Kundmeddelanden

För närvarande stöder Aktias Web Services-kanal fortfarande föråldrade TLS-krypteringprotokoll och algoritmer, men stödet för dessa upphör 30.4.2023.

Kunder som använder Web Services-kanalen ska kontrollera hos programvaruleverantören att den programvara som de använder är uppdaterad och om den eventuellt behöver uppdateras. Efter 1.5.2023 förmedlas inte betalningsrörelsefiler till Aktia Bank via Web Services-kanalen om bankförbindelseprogramvaran skapar en anslutning med föråldrade TLS-krypteringsmetoder.

Aktias Web Services-kanal stöder endast följande krypteringsmetoder från och med 1.5.2023:

TLS13-AES128-GCM-SHA256/TLS1.3
TLS13-AES256-GCM-SHA384/TLS1.3
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256/TLS1.2
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384/TLS1.2

Om kundens programvara skapar en anslutning med de krypteringsmetoder som nämns ovan, kräver ändringen inte några åtgärder. Ändringen påverkar inte innehållet i eller villkoren för tjänsterna för företagsbetalning och inte heller betalningsrörelsen i Aktias nätbank för företag.