Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Serviceavbrott i Aktias kort- och nättjänster 2.5.2023 kl. 00.00-05.00

Den 28 april 2023 Kundmeddelanden

Under servicebrottet förekommer det störningar i följande tjänster:

- kontantuttag och kontantinsättningar i Otto-automater med Aktia Debit-kort
- kortbetalningar med Aktia Debit-kort
- nätbanken, mobilbanken och nätbanken för företag
- identifieringstjänsten och nätbetalningen
- WS-kanalen
- betalrörelse

Köp och kontantuttag med Credit-egenskapen fungerar normalt under serviceavbrottet. Vi uppmanar våra kunder att vid behov förse sig med kontanter och sköta nödvändiga nätbanksärenden innan avbrottet börjar. Vi beklagar besväret som orsakas av serviceavbrottet.