Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktias nya Investment Office binder samman kundens behov och individuella placeringsprodukter

Aktias nya Investment Office binder samman kundens behov och individuella placeringsprodukter

Den 2 maj 2023 Bloggar och artiklar

Alla förstår att kundens intressen, behov och krav måste ställas i centrum, om man vill vara framgångsrik inom kapitalförvaltningsverksamheten. Få organisationer har dock förutsättningar att bygga kundorienterade interna processer och förvaltningsstrukturer. Alltför ofta förblir glädjebudskapet som presenterats på strateginivån en artighetsfras som inte förankras i praktiken.

Samtidigt erbjuder elektroniska handelsplattformar och rådgivningstjänster en oerhörd mängd placeringsprodukter. Detta har skapat nya utmaningar och frågor. Hur väljer jag rätt produkt? I vilka tillgångsslag ska jag placera och med vilka andelar? Vad skulle vara den bästa strukturen för att ordna den egna placeringsverksamheten och hur ska man sköta om verksamhetens kontinuitet över generationer?

Aktias Investment Office-teamets erfarna experter har som uppgift att lösa dessa utmaningar. Vi skapar placeringslösningar och tjänster med hjälp av vilka kapitalförvaltningen och individuella produkter allt bättre kan länkas till en smidig helhet. Vi bygger en bro mellan kundernas placeringsbehov och individuella placeringsprodukter. 

Med övergripande rådgivning får man ut mer av placeringslösningar

Vi skapar och sköter portföljlösningar som placerar i olika tillgångsslag och där mervärdeselementen lyfts fram tydligt redan innan det egentliga placeringsbeslutet. I genomförandet använder vi bolagets och externa partners produkter samt andra ändamålsenliga placeringsobjekt. Placeringsstrategierna kan vara aktiva, passiva eller systematiska, beroende helt på kundens placeringsbehov. Kundorienteringen är det väsentligaste, men vi strävar samtidigt efter så skalbara verksamhetsmodeller som möjligt för att bevara en kostnadseffektiv och samtidigt trovärdig verksamhet gentemot kunden.

I vårt utbud ingår förutom konkreta placeringslösningar flera former av produktifierad placeringsrådgivning. Det är just dessa rådgivningstjänster som ofta utgör den felande länken mellan en individuell placeringsprodukt och kundens behov. De lyfter fram kapitalförvaltningens synvinkel i placeringsverksamheten på ett bra sätt.

Tjänsterna kan omfatta allokerings- och portföljanalyser för såväl institutionella som privatkunder, skriftliga placeringsplaner eller marknadsanalyser som skräddarsytts för kundens portfölj.

Förutom de ovanstående ingår Wealth Planning-tjänster som tillhandahålls av Investment Office i hög grad i kundernas kapitalförvaltning. Då våra placeringsexperter ser på kundens innehav ur den optimala portföljstrukturens synvinkel, granskar Wealth Planning dem ur optimala placeringsstrukturers, beskattningens och förvaltningens synvinkel.

Investment Offices primära uppgift är att underlätta våra kunders liv genom att lösa individuella placeringsutmaningar och genom att införa ett starkare kapitalförvaltningsperspektiv i placeringstjänsterna.