Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
En lönsam bransch vars produkter alltid efterfrågas – Aktia Autocall Växande Lyxbrand finns nu att teckna

En lönsam bransch vars produkter alltid efterfrågas – Aktia Autocall Växande Lyxbrand finns nu att teckna

Den 6 november 2023

Marknaden för lyxvaror har under årtionden i genomsnitt vuxit dubbelt så snabbt som tillväxten i BNP och utvecklingen ser inte ut att ha ett slut. Aktia Autocall Växande Lyxbrand är en placering vars avkastning är bunden till ett index bestående av tio stora europeiska hus för lyxbrand bl.a. LVMH, Hermès, Burberry, Ferrari och Porsche.  

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

– Lyxvaror är lite som Europas egna Big Tech. Om man vill köpa verklig lyx måste man nästan utan undantag vända sig till en europeisk firma. Det tar tid att uppnå den typen av status. Det tar årtionden, om inte rentav hundra år, innan ett bolag blir Hermès eller Louis Vuitton, säger Thomas Lindholm, direktör med ansvar för personkunders sparande och placeringar på Aktia. 

Juuso Kenkkilä, portföljförvaltare på Aktia betonar att branschen redan under årtionden i genomsnitt vuxit dubbelt snabbare än tillväxten i BNP. 

– Och framåt sett kan det hända att den växer ännu snabbare, huvudsakligen tack vare Asiens och i synnerhet Kinas växande medel- och överklass. Enligt prognosen får enbart Kina under åren 2021–2026 sex miljoner nya miljonärer, säger Kenkkilä. 

Korrigeringsrörelsen som följde av Kinas svacka gör läget lockande 

Enligt Kenkkilä tänkte man ännu för ett år sedan allmänt att Kina det här året kommer att öppnas och att bransch som bransch har en enorm potential. Nu när Kinas tillväxt visat sig vara lägre än förväntat har också aktierna för lyxbrand kommit ner med 20–30 % från sina toppar. 

– Aktiemarknaden är så skoningslös i ett kort perspektiv. Men det är just korrigeringsrörelsen som gör den här tidpunkten lockande.

Aktiemarknaden är så skoningslös i ett kort perspektiv. Men det är just korrigeringsrörelsen som gör den här tidpunkten lockande.

Kenkkilä påminner om att man till exempel i över tio års tid talat om den kinesiska fastighetssektorns bubbla. Varje år har man väntat på att bubblan ska spricka men trots det har den ekonomiska tillväxten fortsatt.  

– Livet fortsätter även om fastighetssektorn igen haft sina utmaningar. Kina kommer säkert inte mera att återgå till en BNP-tillväxt på tio procent men sannolikt kommer tillväxten ändå vara snabbare än i Europa, säger Kenkkilä.  

Prissättningskraften håller lönsamheten på topp 

Många sällanköpsvaror, såsom hushållsapparater och möbler köptes under coronatiden i en så snabb takt att det nu finns problem med efterfrågan. Inom lyxvaror syns enligt Kenkkilä inte den typen av minskning.  

– Det syns inga tecken på att det här behovet skulle vara mättat, såsom på konsumentvarusidan. Och man håller hela tiden utbudet snävt. Efterfrågan ökar men man ökar inte utbudet alls i samma takt, beskriver Kenkkilä. 

Lyx är en enormt lönsam business och bolagen har en stark prissättningskraft.

Lyx är en enormt lönsam business och bolagen har en stark prissättningskraft. De kan enligt Kenkkilä effektivt försvara sina marginaler även då efterfrågan i andra branscher går ner och man kämpar med lönsamheten. Som exempel tar han Ferrari. Bolaget listades för fyrtio euro för några år sedan och nu närmar sig aktiekursen redan trehundra euro. 

– Ferrari har inga problem med efterfrågan. Bolaget kan prissätta sina bilar helt fritt. Alla modeller görs i en begränsad mängd och de säljer slut direkt. Man behöver inte bekymra sig för om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur, allt går åt, beskriver Kenkkilä.  

– Ett annat intressant exempel är LVMH vars aktiekurs i genomsnitt stigit med cirka 20 procent årligen med beaktande av dividender under de senaste tio åren. Samtidigt har bolagets P/E-tal hållits ganska stabilt till skillnad från de flesta tillväxtbolag, vars värderingskoefficienter brukar svälla. Det här visar att aktieuppgången grundar sig på att firman gör mer pengar. Nu när kursen gått ned tjugo procent det här året kan det också tidsmässigt vara intressant, fortsätter Lindholm. 

Autocall-placeringen passar en måttlig marknadssyn 

Aktia Autocall Växande Lyxbrand är en placering skräddarsydd för en måttlig aktiemarknadssyn. Autocall-strukturens mervärde för placeraren är enligt Lindholm att man kan dra nytta av branscher och områden på marknaden som stöds av positiva efterfrågetrender, såsom nu lyxvaror, utan att avkastningen förutsätter en uppgång på aktiemarknaden. Det räcker med att det valda aktieindexet hålls på sin utgångsnivå. 

– Placeringen är femårig men den kan förfalla med vinst för första gången redan efter ett år om aktieindexet på observationsdagen är på sin utgångsnivå eller högre. I det fallet får placeraren tillbaka det placerade kapitalet och dessutom en fast årlig kupongavkastning som preliminärt är 10 % p.a. och minst 8,5 % p.a. Om placeringen förfaller efter två, tre eller fyra år betalas kupongavkastningen ut retroaktivt för alla åren, berättar Lindholm.

Om placeringen inte förfaller i förtid har den på förfallodagen en buffert på 40 % i förhållande till indexets nedgång. Detta innebär att om referensindexet skulle sjunka med 40 % betalas det placerade kapitel tillbaka i sin helhet.  

Det fasta dividendavdraget möjliggör en högre kupongavkastning 

Placeringar av motsvarande typ binds enligt Lindholm ofta vid aktieprisindex som inte beaktar utbetalda dividender. I den här produkten följer man dock ett helhetsavkastningsindex som innehåller dividender, från vilket man gör ett fast årligt dividendavdrag på 5,0 %.  

– Fördelen med att använda ett fast dividendavdrag är att man på så sätt kan få en högre kupongavkastning eftersom emittenten inte i sin prissättning behöver beakta osäkerheter vad gäller kommande dividender, förklarar Lindholm. 

Läs mer om placeringen

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Aktia Autocall Växande Lyxbrand är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av SG Issuer, garanterad av Société Générale, kreditbetyg A (S&P), A1 (Moody´s). Ingen säkerhet har ställts för aktiecertifikatet. Aktiecertifikatet omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Slutsatser om framtida avkastning kan inte dras på basis av tidigare resultat. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Marknadsföringsbroschyren, basfakta för investerare, lånespecifika villkor, grundprospekt och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi.