Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Aktuell information om ändringar i kortvillkoren och prislistan för Finnair Visa Credit, som träder i kraft 1.2.2024

Den 23 november 2023 Kundmeddelanden

Nedan berättar vi om ändringar i kortvillkoren och prislistan för Finnair Visa Credit. Villkors- och prisändringarna träder automatiskt i kraft 1.2.2024. Ändringarna kräver inga åtgärder från kundens sida. De förnyade och de ikraftvarande kortvillkoren finns tillgängliga här och här hittar du uppdaterad prisinformation och Finnair Visa Credit-prislistan i sin helhet. Vi informerar alla- Finnair Visa Credit-kortinnehavare personligen som mobil- och nätbanksmeddelande eller per brev.

Vi har uppdaterat kortvillkoren för Finnair Visa Credit enligt följande

  • Stycke 3: Vi har lagt till ett omnämnande om att Banken vid beviljande av kortkredit har rätt att söka efter sökandes personliga kreditupplysningar från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och även från andra kreditupplysningsregister. 
  • Stycke 6: Vi har ändrat terminologin från amorteringsfri till betalningsfri och specificerat att för den fakturerade krediten debiteras ränta och kontoskötselavgift enligt kreditbeloppet på nästa månads kreditkortsräkning. 
  • Stycke 11: Vi har uppdaterat informationen om Finnair Plus-poäng som har ändrats till Avios. Vi har också lagt in information om insamlande av nivåpoäng till stycket. Ett omnämnande har också lagts till i stycket att Finnair Oyj kan göra ändringar i insamlingen av Avios och nivåpoäng, som kan träda i kraft innan uppgifterna har uppdaterats i Finnair Visa-kreditkortsvillkoren. Information om Avios har också uppdaterats i villkorens definitioner. 
  • Stycke 16: Rubriken har förtydligats och den nya ordföljden är “Tidigareläggning av skuldens förfallodag och följderna av försummad betalning”.

Prisändringar som träder i kraft 1.2.2024

TjänstNuvarande prisNytt pris som stiger i kraft 1.2.2024
Ombeställning av PIN-kod som ett uppdrag utfört av kundtjänsten10 euro20 euro
Ändring av kreditgräns som uppdrag utfört av kundtjänsten0 euro

20 euro

* Ändring av kreditgräns gjord via Finnair Visa-applikationen eller via annan självbetjäningskanal 0 euro

Avgifter som debiteras för 
användning av 
kreditegenskapen
  
Kreditmarginal10 %11,50 %

På grund av den högre allmänna prisnivån och ökade kostnader höjs Finnair Visa Credit-kortets 
kreditmarginal fr.o.m. 1.2.2024.