Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Lätta dina boendekostnader – lönar det sig att byta ut husbolagslånet mot ett flexibelt eget lån?

Lätta dina boendekostnader – lönar det sig att byta ut husbolagslånet mot ett flexibelt eget lån?

Den 6 mars 2024

Ett sätt att lätta på de månatliga boendekostnaderna och öka flexibiliteten i den egna ekonomin kan vara att betala av bostadsbolagslånets låneandel med ett personligt lån. Bostadsbolagslånets räntejusteringsdag och möjligheten att betala av den egna låneandelen infaller vanligtvis efter vårens bolagsstämmor. Därför kan det nu vara ett bra tillfälle att fundera på din egna situation.

Boka tid till distansmöte

Under de senaste åren har räntemiljön förändrats totalt. Den exceptionella tiden med nollräntor har övergått till ett mer normalt läge där lånade pengar har ett pris. Detta märks och känns, inte bara i månatliga avbetalningar för bostadslån, utan också i delägarnas finansieringsvederlag med vilka man amorterar sin andel av husbolagets lån.  

Husbolagets lånebelopp kan vara betydande. Kostnaderna för stambyte kan idag vara över tusen euro per kvadratmeter, vilket för en bostadsägare med en hundra kvadratmeter stor bostad kan innebära en skuld på 100 000 euro i bolagets lån. Nya bostäder har de senaste åren marknadsförts med ett förmånligt försäljningspris, som kan utgöra så lite som 30 % av bostadens verkliga pris. Helhetspriset har på så sätt paketerats i form av ett husbolagslån som aktieägarna amorterar som finansieringsvederlag. 

Stresstesten tar inte hänsyn till framtida lån 

Bankerna gör stresstest med en ränta på sex procent för sina bolånekunder, vilket betyder att man borde klara den nuvarande räntenivån utan större utan problem. Ett större problem är husbolagslånen. 

När man ansöker om ett eget bolån beaktar banken i stresstestet även de eventuella andelar av husbolagets lån som vid köptillfället belastar bostadsaktierna. Om husbolaget senare tar lån för till exempel renovering, utförs dock inget aktiespecifikt stresstest.  

Lånekostnaderna utgör naturligtvis endast en del av helhetskostnaderna för boendet. I takt med den allmänna inflationen har också husbolagens underhålls - och uppvärmningskostnader ökat kraftigt, vilket syns i höjda skötselavgifter. Ökningen av tomthyror märks också i plånboken för dem som bor på en hyrestomt. Tomthyrorna är oftast kopplade till konsumentprisindex, vilket också stigit kraftigt i och med inflationen. 

För den enskilda bostadsägaren kan allt detta innebära stora höjningar i de månatliga utgifterna i förhållande till betalningsförmågan.

För den enskilda bostadsägaren kan allt detta innebära stora höjningar i de månatliga utgifterna i förhållande till betalningsförmågan. Vilka alternativ finns det? Skulle det till exempel löna sig att betala hela sin andel av husbolagslånet med ett personligt lån?  

Ett personligt lån kan skräddarsys för att passa din egen situation

När ett husbolag tar lån, förhandlas finansieringens struktur, såsom räntor, betalningstid och månadsrater, så att lösningen ska passa så många aktieägare som möjligt. Följden av detta kan vara att husbolagslånet inte är optimalt för någon. 

Fördelen med ett personligt lån är att amorteringen kan skräddarsys för att passa en själv. Ett personligt lån ger också möjlighet till flexibilitet vid behov. Man kan förhandla med banken om betalningstidtabellen för lånet eller till exempel amorteringsfrihet, vilket för en enskild aktieägare inte är möjligt att göra för ett husbolagslån. 

Räntan på ett personligt lån kan ofta vara lägre än räntan på ett bostadsbolagslån. 

En annan faktor som talar för ett personligt lån är lånets ränta. Räntan på ett personligt lån kan ofta vara lägre än räntan för ett husbolagslån. För det personliga lånet kan man också välja önskad referensränta bland de alternativ som banken erbjuder. Detta kan vara av betydelse om räntorna till exempel, som marknaderna förutspår, börjar sjunka senare detta år. 

Om man till exempel har lediga säkerheter för bostaden kan det löna sig att byta ut husbolagslånet mot ett personligt lån och på så sätt anpassa boendekostnaderna till den egna situationen och öka flexibiliteten i den egna ekonomin.  

Boka en tid, så gör vi en personlig förmögenhetsplan för dig och hittar tillsammans den lösning som passar just din ekonomi bäst. 

Boka tid till distansmöte

Lånet beviljas av Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4-6, 00100, med säte i Helsingfors, FO-nummer 2181702-8. I alla fall kräver beviljandet av kredit ett godkänt kreditbeslut i samband med vilket man säkerställer godkännandet av den säkerhet som ställs för krediten. Räkneexempel för ett bolån på 150 000 euro med en betalningstid på 25 år: den effektiva årliga räntan är 4,53 %, då lånets ränta är 12 mån. euribor (3,68 % 23.3.2024) + 0,60%, kostnader för skötsel av lånet är 2,90 euro/mån. och expeditionsavgift 1000 euro. Den uppskattade helhetskostnaden för lånet är 247 820,79 euro och betalningsraternas antal 300 st. Lånets månadsrat är 830 euro baserat på antagandet att lånets ränta och övriga kostnader förblir oförändrade under hela lånetiden.