Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Meddelande om stadgeändring i fonden Aktia Emerging Market Corporate Bond+

Den 26 april 2024 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 26.3.2024 beslutat om en ändring i stadgarna för Placeringsfonden Aktia Emerging Market Corporate Bond+. Finansinspektionen har godkänt ändringen i placeringsfondens stadgar 25.4.2024. Stadgeändringen träder i kraft 27.5.2024. Ändringen förutsätter inga åtgärder av fondandelsägare.

Stadgarna för Placeringsfonden Aktia Emerging Market Corporate Bond+ ändras enligt följande:

  • Ett omnämnande om att fonden iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper vid sidan av andra egenskaper läggs till i stadgarna. I beslutsprocessen som gäller placeringar tar fonden hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Närmare information om identifiering och beaktande av dem i placeringsbeslut finns i fondprospektet.
  • Tecknet + tas bort från fondens namn.

Ändringarna har ingen inverkan på fondens placeringsverksamhet. Fondens uppdaterade stadgar finns på fondens webbplats.