Siirry sisältöön Siirry chattiin
OSA IV: Perheen perustaminen

Aktia x Käärijä Talouskoulu

OSA IV: Perheen perustaminen

Videon toistaminen vaatii sivuston kaikkien evästeiden hyväksymisen.

Yhteen muuttaminen

Uusi elämänvaihe tuo mukanaan paljon uutta opeteltavaa, myös taloudellisesti. Yhteiseen talouteen sopeutuminen saattaa aiheuttaa monenlaisia ristiriitoja, kun omia toiveita ja tapoja pitää sovittaa yhteen toisen toiveiden ja tottumusten kanssa. Ongelmien välttämiseksi on tärkeää sopia yhteisistä periaatteista molempia tyydyttävällä tavalla. 

Ehkä isoin kysymys on sopia, mitkä ovat yhteisvastuullisesti hoidettavia menoja ja miten nämä yhteiset menot hoidetaan. Yksi tapa on, että puolisoilla on yhteisiä menoja varten yhteinen pankkitili, jonne molemmat siirtävät kuukausittain omilta tileiltään joko tasasumman rahaa tai, jos tulot ovat kovin eri suuruiset, sovitun prosenttiosuuden tuloistaan. Näin yhteisten menojen hoitaminen on helppoa ja molemmilla on myös omat rahat omia menoja varten. Toki on myös perheitä, joissa kaikki rahat ovat yhteisiä tai kaikki ovat omia ja yhteiset menot hoidetaan jonkun muun sovitun periaatteen mukaisesti. Ei ole yhtä yleispätevää tapaa, joka sopii kaikille. 

Avoliitto ja avioliitto

Vaikka tänä päivänä avoliitolla ja avioliitolla ei ole arjessa suurta eroa, on niillä yhä merkitystä monien talousasioiden kannalta – varsinkin erotilanteessa tai kuolemantapauksessa. Avoliitossa puolisoilla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta toistensa omaisuuteen. Avioliittoon taas sisältyy monia taloudellisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Puolisoilla on esimerkiksi elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan. 

Avioliiton päättyessä aviopuolisoiden yhteenlaskettu omaisuus jaetaan puoliksi, ellei avioehdolla ole toisin määrätty. Avioehtosopimus kannattaakin tehdä jo siinä vaiheessa, kun se vielä tuntuu kaukaiselta ja turhalta. Avioehdolla määrätään omaisuuden jakautumisesta liiton päättyessä, ja sillä voidaan rajata tai poissulkea kokonaan puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen. 

 

Lapsi mullistaa myös perheen talouden

Yhteen muuttaminen tuo mukanaan yleensä myös skaalaetuja asumiseen. Säästöä syntyy, kun esimerkiksi huonekaluja, kodinkoneita jne. tarvitaan kahden sijaan yhdet. Vastaavasti, kun perheeseen syntyy lapsi, taloustilanne useimmiten tiukkenee uuden perheenjäsenen tuodessa omat menonsa perheen talouteen. Lapsesta aiheutuu menoja jo ennen syntymää, kun lapselle hankitaan tarvikkeita ja vaatteita. Voi olla, että tarvitaan myös tilavampi asunto ja auto. 

Ennen lapsen syntymää molemmat puolisot käyvät yleensä töissä. Äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toisen tulot pienenevät samalla, kun perheen menot lisääntyvät. Ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahan ansiosta kotiin jäävä puoliso ei kuitenkaan jää kokonaan ilman tuloja. 

Taloudellisesti turvattu elämä

Elämä on täynnä yllätyksiä, eivätkä ne aina ole iloisia. Sairastumisesta tai onnettomuudesta johtuva tilapäinen tai pysyvä työkyvyttömyys, työttömyys tai pahimmillaan toisen vanhemman kuolema voivat suistaa perheen talouden raiteiltaan toisen tulojen jäädessä yhtäkkiä pois. 

Suomen moneen muuhun maahan verrattuna hyvä sosiaaliturva on saanut meidät luottamaan siihen, että jos jotain vakavaa sattuu, saamme sitä kautta taloudellista tukea. Mutta tiedätkö oikeasti kuinka pitkälle sosiaaliturva riittää? Mitkä ovat vakavan sairastumisen ja työkyvyttömyyden taloudelliset seuraukset? Pärjääkö perhe taloudellisesti ilman toisen vanhemman tuloja? On arvioitu, että jopa 40 prosenttia suomalaisista joutuisi sairastumisen tai kuolemantapauksen aiheuttaman ansiomenetyksen seurauksena muuttamaan nykyisestä kodistaan. 

On tietysti inhimillistä, että Ikävistä asioista ei usein haluttaisi edes puhua. Niihin kuitenkin voi ja kannattaa varautua. Varautuminen kannattaa ottaa osaksi oman talouden suunnittelua. Säännöllinen säästäminen ja sitä kautta kertyvä varallisuus on hyvä perusta varautumiselle pidemmällä tähtäimellä, mutta oman ja perheen talouden turvaaminen erilaisilta riskitekijöiltä on erityisen tärkeää siinä vaiheessa, kun varallisuutta ei ole vielä ehtinyt kertyä.

Tutustu henkilöturviin

Siinä missä meillä suomalaisilla autot, kodit ja koirat on yleensä hyvin vakuutettu, henkilöriskeihin varautuminen on selvästi heikommalla tolalla. Henkivakuutus ja muut henkilöturvat ovat kuitenkin tärkeä osa omaa ja perheen taloudellista turvaa.