Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

DEL IV: Bilda familj

Aktia x Käärijä Ekonomiskola

DEL IV: Bilda familj

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.

Flytta ihop och bilda familj

Ett nytt livsskede för med sig mycket att lära sig, också finansiellt. Att anpassa sig till en gemensam ekonomi kan skapa utmaningar, när bådas önskemål ska anpassas till varandra. För att undvika konflikter är det viktigt att hitta gemensamma principer som båda är nöjda med.

Den kanske största frågan att komma överens om är vilka utgifter man vill ansvara för tillsammans och hur man sköter dem. En lösning är ett gemensamt konto för sådana utgifter dit båda parterna flyttar pengar, antingen en jämn summa eller en summa som är procentuellt anpassad enligt inkomst. På så sätt kan man smidigt sköta gemensamma utgifter och båda har pengar för eget bruk. Det finns naturligtvis familjer där alla pengar är gemensamma eller där alla pengar är egna och man tar hand om kostnader enligt överenskommelse. Det finns inget allmänt sätt som passar alla.

Sambo- och äktenskap

Trots att det i vardagen inte är stor skillnad mellan sambo- och äktenskap, finns det en del skillnader när det kommer till ekonomiska frågor – framför allt vid en separation eller dödsfall. Som sambo har man inte initialt rätt till varandras egendom. Ett äktenskap å andra sidan för med sig många ekonomiska rättigheter och skyldigheter såsom att makarna har underhållsskyldighet till varandra.

När ett äktenskap tar slut delas makarnas sammanlagda egendom på hälft om man inte kommit överens om något annat via ett äktenskapsförord. Det lönar sig att göra ett äktenskapsförord redan i ett tidigt skede, då det ännu känns som något onödigt och avlägset. Med ett äktenskapsförord bestämmer man hur egendomen delas om äktenskapet upphör och med det kan man begränsa eller förhindra makarnas rätt till varandras egendom.

Ett barn förändrar familjens ekonomi

Att flytta ihop medför ofta ekonomiska fördelar när det kommer till boende. När möbler och vitvaror behövs för ett hushåll i stället för två skapas inbesparingar. Men när ett barn föds stramas ekonomin vanligtvis åt då barnet medför olika kostnader. Ett barn medför kostnader redan innan födseln i form av kläder och annan utrustning. Man kan också behöva en större bostad eller bil.

Innan barnet föds jobbar vanligtvis båda föräldrarna. Under moderskaps- eller föräldraledigheten minskar den ena förälderns inkomst samtidigt som familjens utgifter ökar. Tack vare den inkomstrelaterade föräldradagpenningen blir inte föräldern som stannar hemma helt utan inkomst.

Ett ekonomiskt tryggt liv

Livet är fullt av överraskningar och de är inte alltid positiva. Då man drabbas av en sjukdom eller olycka och tillfälligt eller permanent inte kan jobba, eller i värsta fall den ena föräldern dör, kan familjens ekonomiska trygghet rubbas när den ena förälderns inkomst plötsligt faller bort.

Finlands förhållandevis goda socialskydd gör att många litar på att man automatiskt får tillräckligt med stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker egentligen socialskyddet? Hur påverkas ekonomin om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? Uppskattningsvis hela 40 % av finländarna skulle bli tvungna att flytta från sin nuvarande bostad om de drabbades av ett inkomstbortfall pga. dödsfall, sjukdom eller arbetsoförmåga.

Det är mänskligt att inte vilja prata om svåra saker men det går och lönar sig ändå att förbereda sig för dem. Att trygga den egna ekonomin bör vara en del av den ekonomiska planeringen. Regelbundet sparande och förmögenhet som genereras via det är en bra grund för ekonomiskt välmående på lång sikt, men att skydda den egna och familjens ekonomiska trygghet från olika risker är särskilt viktigt då man ännu inte hunnit öka sin förmögenhet.

Bekanta dig med personförsäkringar här

Vi finländare är duktiga på att försäkra bilar, hus och hundar men vi är inte särskilt bra på att försäkra oss själva. Livförsäkringar och personförsäkringar är en viktig del av den egna och familjens ekonomiska trygghet.