Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

DEL I: Barndomen

Aktia x Käärijä Ekonomiskola

DEL I: Barndomen

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.

Sparande för barn

Ju tidigare man börjar spara för ett barn desto längre tid hinner tid och ränta på ränta-effekten göra sitt jobb. Man kan spara för barnet på ett bankkonto, men ännu smartare är det att placera pengarna i till exempel en investeringsfond och ha möjlighet att med tiden få en bra avkastning för pengarna. Ett alternativ till fondsparande är till exempel placeringsförsäkringar och direkta aktieinvesteringar. För att aktiespara behöver barnet ett värdeandelskonto.

Att spara för ett barn är långsiktigt. Om man sparar regelbundet under en lång tid jämnas riskerna och kurssvängningarna ut. På lång sikt kan det vara lönsamt att välja en mer riskfylld fond med hög avkastningsförväntning. Marknaden hinner gå upp och ner under arton år. En regelbunden sparare drar nytta av både upp- och nedgångar, och redan med en liten månatlig summa kan man hinna samla ett bra startkapital för till exempel studier eller en första bostad.

Det är också skattemässigt klokt att spara. Under tre år kan man ge 4 999 euro i gåva utan skattekonsekvenser. För större belopp än så måste man göra gåvoskattedeklaration och betala skatt.

Pengarna som sparats till barnet är barnets egendom. Föräldrar har ändå bestämmanderätt över tillgångar för barn under 18 år. Ett myndigt barn ansvarar själv för sin egendom och har rätt att använda den som hen vill.

Barnets bankärenden

Man kan öppna ett eget bankkonto redan åt ett nyfött barn. Vid sju års ålder kan barnet med föräldrarnas samtycke beviljas ett eget debitkort och nätbankskoder. Med hjälp av dessa kan barnet själv följa med sin användning av pengar i till exempel mobilbanken.

Läs mer om barnets bankärenden