Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
DEL VI: Att gå i pension

Aktia x Käärijä Ekonomiskola

DEL VI: Att gå i pension

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.

Pensionärens ekonomi

När man går i pension sjunker vanligtvis inkomsterna medan kostnaderna ofta förblir på samma nivå som innan. Hur mycket pengar man som pensionär har, bestäms av hur mycket pension man förvärvat i arbetslivet och genom eget sparkapital. För att minska utgifterna strävar många till att betala bort bolån och andra skulder före pensionen.

Allt fler pensionärer jobbar också periodvis för att få extra inkomst och fylla livet med meningsfullt innehåll. Att som pensionär förtjäna extrainkomst är tillåtet och det finns inga inkomstgränser såvida du inte är sjukpensionär.

Oavsett om pensionen är stor eller liten betalas den in på kontot en gång i månaden oberoende av konjunkturcykler eller marknadsfluktuationer.

Arv

Det lönar sig att i god tid fundera på arv. Framför allt om man hunnit skapa en större förmögenhet, är det bra att planera och optimera hur man för den vidare till nästa generation. På så vis kan man undvika konflikter och oklarheter och se till att arvtagarna klarar av arvsskatter och eventuella skulder utan att behöva realisera fast egendom. Detta är särskilt viktigt med tanke på en eventuell maka som bor i samma hushåll.

Placeringsförsäkringar är ett bra sätt att underlätta för arvingarna. Ersättningen som betalas ut via försäkringen finns till hands snabbt utan att behöva gå igenom bouppteckningar eller ta hänsyn till andra tidtabeller.

Man kan också ge förmögenhet som gåva under sin livstid. Till egna barn får man skattefritt ge 4999 euro i gåva under tre års tid.

Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan du försäkra dig om att de principer som är viktiga för dig följs i skötseln av dina ärenden också när du inte längre själv kan besluta om dem. Dessutom kan du säkerställa att ärenden som gäller din förmögenhet och din person sköts på önskat sätt av en närstående, betrodd person.

Intressebevakningsfullmakt

För ärenden som gäller arv finns det många regelverk att ta hänsyn till. Det finns också många olika alternativa lösningar. Därför är det bra att ta hjälp av en specialist om vad som är lämpligt och bra att göra enligt dina önskemål.