Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Intressebevakningsfullmakten säkerställer att din röst blir hörd

Intressebevakningsfullmakten säkerställer att din röst blir hörd

Den 30 maj 2022 Bloggar och artiklar

I bankvärlden talas det för närvarande mycket om till exempel hur kriget och de höjda räntorna påverkar dina tillgångar och förmögenhetsförvaltning. Det talas också mycket om ansvarsfull ökning av förmögenheten och om hur du kan påverka detta med dina placeringsval. Utöver detta vore det också bra att stanna upp och tänka efter hur väl förberedd du är om du inte längre klarar av att sköta dina ärenden. Har du någonsin tänkt på hur dina ärenden sköts om du inte längre kan ta hand om dem själv? Eller hur du gör din röst hörd när du inte längre själv förmår att uttrycka din vilja?

Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan du försäkra dig om att de principer som är viktiga för dig följs i skötseln av dina ärenden också när du inte längre själv kan besluta om dem. Dessutom kan du säkerställa att ärenden som gäller din förmögenhet och din person sköts på önskat sätt av en närstående, betrodd person. Intressebevakningsfullmakten gör också att dina närstående kan sköta ärenden lättare och snabbare, eftersom du tydligt har uttryckt din vilja. Och du behöver inte oroa dig över att din beslutanderätt begränsas, saken är faktiskt precis tvärtom – med en intressebevakningsfullmakt ökar du din beslutanderätt och säkerställer att din röst blir hörd också i situationer då du inte längre kan företräda dig själv.

Intressebevakningsfullmakten ökar din beslutanderätt och säkerställer att din röst blir hörd också i situationer då du inte längre kan företräda dig själv.

Intressebevakningsfullmakten är en handling som upprättas för framtiden. Med hjälp av den kan du ge en önskad, betrodd person fullmakt att sköta ärenden som gäller din ekonomi eller din hälsa, om du själv förlorar funktionsförmågan antingen tillfälligt eller permanent. Funktionsförmågan kan gå förlorad när som helst, och det lönar sig därför inte att skjuta upp fullmakten. Vanligtvis tänker man att behovet av en fullmakt blir aktuellt ju äldre man blir, men den kan lika väl behövas av en yngre person i händelse av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall. En intressebevakningsfullmakt kan göras upp av alla som fyllt 18 år och förstår sakens betydelse. En fullmakt kan göras upp oberoende av egendomens mängd och form, men väldigt ofta styrs innehållet i de bestämmelser som behövs i fullmakten av just egendomens mängd eller form. Behovet av en intressebevakningsfullmakt kan uppstå överraskande, och då är det bra om sakerna redan är i ordning. 

Som en del av en heltäckande förmögenhetsförvaltning vill vi säkerställa att du eller dina närstående inte behöver vara oroade över en flexibel skötsel av dina ärenden i en situation där du inte själv förmår att längre sköta dem.

Vi hjälper dig gärna med att göra upp en intressebevakningsfullmakt. Kontakta vår kundservice på numret 010 247 010 eller din kontaktperson för att boka tid hos en av våra jurister. Tjänsten är avgiftsbelagd.


På videon nedan berättar vår kundjurist Hanna-Kaisa Kemppainen om intressebevakningsfullmakten och påminner om några saker som är bra att tänka på gällande fullmakten. Videon är på finska.