Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Låt oss samarbeta för att få bättre koll på ekonomiska frågor

Aktia x Käärijä Ekonomiskola

Låt oss samarbeta för att få bättre koll på ekonomiska frågor

Enligt en undersökning Aktia gjorde under sommaren 2023 är mer än hälften av unga vuxna oroliga för följderna som det nya regeringsprogrammet kan ha på deras ekonomi och liv. Baserat på undersökningen är 54 procent av de unga vuxna just nu oroliga för sin egen ekonomiska situation. Oron tycks också växa av diskussionen kring offentligt sparande och anpassning.

Upp till 61 procent av de som svarade berättade att de drömmer om att kunna öka sitt ekonomiska oberoende. Majoriteten tror att de kan påverka sin egen ekonomiska situation på ett betydande sätt och att den kommer att förbättras under det kommande året. Flera än två tredjedelar är intresserade av sparande och placeringar.

Nästan två tredjedelar svarade dock samtidigt att de planerar sin ekonomi endast en månad i taget. Endast 15 procent uppgav att de planerar sin ekonomi ett år framåt, och bara fem procent tio år eller längre.

Det verkar finnas en ständig motstridighet mellan önskemål och handlingar. En planeringsperiod på en månad ökar inte ekonomiskt oberoende och stöder inte en ökning av sparande och placeringar.

 

Därför startar nu Käärijäs ekonomiskola. I ekonomiskolan går vi igenom viktiga ekonomiska frågor i olika skeden av livet.

Även om olika saker betonas i olika livsskeden fungerar samma tre grundläggande principer från barn till ålderdom:

  1. Agera välplanerat
  2. Lyssna på experternas råd
  3. Sätt hellre igång förr än senare