Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktier

Köpa aktier

För att inleda aktiehandel i nätbanken behöver du

  • Brukskonto i Aktia
  • Förvars- och värdeandelskonto i Aktia (Avtal on värdepapperstjänster)

>Du kan ge köpuppdrag i din nätbank inom ramen för den köpkraft som definieras i de allmänna avtalsvillkoren för användning av Nätbanken och nätbankskoder. Med köpkraft avses en eurogräns inom vilken du kan idka handel och ge uppdrag. Köpkraften är dock inte en limit. Närmare information om köpkraften hittar du i Nätbanken.

>Du kan köpa aktier i nätbanken under Spara och placera. Under Aktier – Köp aktier kan du välja den aktie du vill köpa och definiera uppgifter om uppdraget. I uppdraget bör alltid definieras antal aktier, gränspris, uppdragets giltighetstid och debiteringskonto. Gränspriset vid aktiehandel är det högsta möjliga styckepris du är beredd att köpa aktier för. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

>För inhemska aktieuppdrag som gjorts via nätbanken debiterar vi enligt ikraftvarande prislista.