Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Aktier

Var kan jag se aktiekurser i realtid?

I nätbanken kan du:

  • se realtida kurser utan avgift. 
  • ge köp- och försäljningsuppdrag. Du kan följa med dina börsuppdrag och får genast bekräftelse på utförda uppdrag via post.
  • se innehållet på ditt förvar och dess  värde (föregående bankdags avslutskurs).

Logga in i nätbanken