Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktier

Sälja aktier

Du kan sälja aktier i nätbanken under Spara och placera. Under Aktier – Sälj aktier, kan du välja den aktie du vill sälja och definiera uppgifter om uppdraget. I uppdraget bör alltid definieras antal aktier, gränspris, uppdragets giltighetstid och krediteringskonto. Gränspriset vid aktiehandel är det lägsta möjliga styckepris du är beredd att sälja aktier för. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

För inhemska aktieuppdrag som gjorts via nätbanken debiterar vi enligt ikraftvarande prislista.