Siirry sisältöön Siirry chattiin
Tuulivoimaloista energiaa koteihin ja tuottoja sijoittajille

Tuulivoimaloista energiaa koteihin ja tuottoja sijoittajille

Maanantai 5. joulukuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Kooninkallion tuulipuiston yhdeksän voimalaa tuottavat vuodessa päästötöntä energiaa noin 4 000 omakotitalon tarpeisiin. Tuulipuisto on osa yksi Taaleri Tuulitehdas II -pääomarahaston sijoituskohteista. Rahaston sijoittajat omistavat konkreettisesti taivaalle kohoavat tuulipuiston voimalat sekä niiden tuottaman energian.

Tuulivoimalan eli kansankielellä tuulimyllyn juurella on lähes tyyntä, mutta ylhäällä 144 metrin korkeudessa lavat pyörivät tasaisesti tuulessa. Pohjois-Satakuntaan Kankaanpäähän vuonna 2016 valmistuneet voimalat tuottavat kukin sähköä noin 10 000 megawattitunnin verran vuodessa. Tämä vastaa suurin piirtein 25 200 tonnin vuotuista hiilidioksidikompensaatiota.

Aktian strateginen kumppani Taaleri on pääomarahastoyhtiö, jonka strategian ytimessä ovat uusiutuva energia ja vaikuttavuus. Taaleri on myös Suomen suurin* tuulivoiman tuottaja rahastojensa ja mandaattiensa kautta. 

Tuulipuisto ja talvinen maisema

Pääomarahastot ovat tehokas tapa sijoittaa uusiutuvaan energiaan

Taalerilla on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergian tiimeistä. Taaleri Energia kehittää, rakennuttaa ja operoi hankkeita itse.  

Taamir Fareed Taaleri Energiasta on ollut alusta asti mukana toteuttamassa hankkeita. Hän kertoo, että Taalerilla on rahastojen omistuksessa ja mandaattien kautta operoitavissa yhteensä 15 tuulipuistoa Suomessa. Lisäksi yhtiö toteuttaa uusiutuvan energian hankkeita myös muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kaikki tuuli- ja aurinkoenergianhankkeet toteutetaan pääomarahastojen kautta. Nykyisessä maailmantilanteessa uusiutuvan energian tuotannon näkymät ovat valoisat.

”Olemme hyvin asemoitunut yrityksenä. Meillä on tarvittavat hankkeet ja kumppanuudet, jotta voimme jatkossakin tehdä kannattavia investointeja uusiutuvaan energiaan”, Fareed sanoo.

Fareed näkee Suomessa potentiaalia tuulivoiman huomattavalle lisärakentamiselle.

”Tänne mahtuu vähintään tuplasti tuulivoimaloita, kunhan vain kantaverkon kehittäminen pysyy kyydissä mukana.”

Sijoittajalle pääomarahastot ovat suorin ja tehokkain tapa sijoittaa uusiutuvan energiaan, koska sijoitetut varat allokoidaan suoraan rakennettaviin hankkeisiin. Pääomarahastosijoittaminen eroaa olennaisesti perinteisemmästä sijoitusrahastosijoittamisesta, sillä sijoittajan tulee olla valmis sitoutumaan pääomarahastoon koko toimikauden ajaksi, eikä varoja voi lunastaa muuhun käyttöön sinä aikana. Keskimäärin pääomarahaston elinikä on noin kymmenen vuotta, ja siksi pääomarahastot sopivat sijoitussalkkua hajauttamaan, eivät ainoaksi kohteeksi.

Vierailua isännöivät mm. Aktian pankkiirit Jonna Nummi, Niko Ylikorpi ja Sami Ruusunen sekä Taaleri Energian Taamir Fareed.

Vierailua isännöivät mm. Aktian pankkiirit Jonna Nummi, Niko Ylikorpi ja Sami Ruusunen sekä Taaleri Energian Taamir Fareed.

Sijoittaminen uusiutuvaan energiaan on vaikuttavuussijoittamista parhaimmillaan

Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tuulivoima on edullinen tapa rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Tuulipuiston rakentamisen jälkeen kuluja kertyy enää valvonnasta ja huollosta. Sähköntuotanto on alkuinvestointien jälkeen hyvin edullista, eikä tuulivoimalla tuotetusta sähköstä synny päästöjä ilmaan, maahan tai vesistöihin. 

Tuulivoimahankkeiden vaikutukset ovat myös yhteiskunnallisia. Tuulipuistoja rakennetaan lähtökohtaisesti haja-asutusalueille, missä ne parantavat sähköverkkoja, luovat työpaikkoja, tuovat kunnille verotuloja ja lisäävät energiavarmuutta.

”Monelle pienelle kunnalle tuulipuiston rakentaminen on lottovoitto. Nämä ovat asioita, joita ei ESG-raporteissa mainita”, Fareed muistuttaa.

Uusiutuvan energian rakentaminen jatkuu

Kooninkallion tuulipuiston omistaa Taaleri Tuulitehdas II -pääomarahasto, ja marraskuisena päivänä puistoon on kutsuttu vieraaksi Aktian asiakkaita ja Taalerin uusiutuvat energian pääomarahastojen sijoittajia. 

Naantalilainen Juha Kauhanen on heistä yksi. Hän haluaa sijoittaa oman ja edustamansa yrityksen pääoman siten, että se on turvallisesti tuottavaa ja eettisesti kestävää.

”Jos arvostrategia ei ole arvojeni mukainen, en lähde mukaan”, hän tiivistää.

Kauhanen on lisännyt salkuissaan pääomasijoitusten painoa, koska tarjolla olleet ratkaisut mahdollistavat sijoittamisen uusiutuviin energialähteisiin ja niiden käyttöön sekä fossiiliset energiamuodot korvaaviin käytänteisiin. 

”Uskon vahvasti, että meidän kannattaa käyttää ja tuottaa tuuli- ja aurinkovoimaa”, hän sanoo

Taaleri Tuulitehdas II -rahasto alkaa vähitellen irtautua sijoituskohteistaan, sillä rahaston kymmenen vuoden toimikausi lähenee loppuaan. Uusia energiahankkeita ja -pääomarahastoja on kuitenkin tulossa. 

”Taalerin seuraava pääomarahasto tulee investoimaan tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi sähkön varastointijärjestelmiin, ja rahasto luokitellaan EU-asetuksen mukaisesti tummanvihreäksi. Euroopassa on monin paikoin huutava pula uusiutuvasta energiasta, ja nämä hankkeet auttavat meitä vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista”, Taamir Fareed muistuttaa. 

*Lähde: Suomen tuulivoimayhdistys

Lue lisää Aktian vastuullisesta sijoittamisesta