Juridiska uppdrag

Minimiarvodet för juridiska uppdrag beräknas enligt en timdebitering à 220 €/h inkl. moms 24 %.

Förutom arvode uppbärs också de faktiska kostnaderna för uppdragets utförande (t.ex. telefonsamtal, kopiering, kostnader för handlingar mm.).