Kundens ansvar

Användning och förvaring av nätbankskoder

Nätbankskoderna är alltid personliga och får inte överlämnas att användas av någon annan eftersom koderna motsvarar identifiering av kunden med hjälp av identitetshandling. 
 
Förvara användarkoden, lösenordet och nyckelkodskortet omsorgsfullt och separat från varandra, eftersom de tillsammans gör det möjligt att använda dina konton. 
 

Bekräfta uppdrag i nätbanken

Aktias nyckelkodskort har 152 nyckelkoder i nummerordning, och det 6-siffriga nyckeltalet som står efter koden används för att bekräfta transaktioner och ändringar som gäller dessa. Kom ihåg att Aktias nätbank alltid ber om bara ett nyckeltal åt gången.
 

Logga ut från nätbanken

Kom ihåg att alltid avsluta din nätbankssession genom att klicka på "Logga ut" i övre menyn. Nätbanken kan i samband med utloggningen påminna dig om obekräftade räkningar. Du kan då välja om du vill logga ut eller fortsätta till bekräftelsen. Stäng aldrig av webbläsaren eller flytta dig till en annan sida förrän du har loggat ut. 
 

Sätt bruksgränser för dina konton och kort

Sätt bruksgränser för dina konton och kort. Då kan man inom ett dygn inte överföra eller lyfta mera pengar från kontot än den fastställda gränsen.
 

Använd nätbanken på säker plats

Använd alltid nätbanken på en säker plats, t.ex. hemma hos dig eller på din arbetsstation på arbetsplatsen. 
 
Nät du använder nätbanken i offentliga rum, såsom nätcaféer eller bibliotek, kom alltid ihåg att logga ut från nätbanken efter sessionen. Töm därefeter webbläsarens cacheminne och historik och stäng av webbläsaren. Var extra omsorgsfull med tanke på sekretessen när du använder nätbanken på offentlig plats. 
 

Är din dator trygg?

 • Spara aldrig användarkoden eller lösenordet till din nätbank på din dator.
 • Använd inte nätbankens lösenord i andra nättjänster och kom ihåg att byta det regelbundet.
 • Godkänn inga separata meddelande i nätbanken om undantagslov som gäller säkerheten. Aktia upprätthåller dataskyddet i nätbanken och meddelar separat på förhand om det förekommer ändringar som kräver åtgärder av kunderna.
 • I nätbanken används inte webbläsarens funktion som sparar blankettfält och lösenord. Om webbläsaren efter att du har klickat på Sänd frågar om du vill spara den information du matat in ska du svara nej.
 • Se till att brandväggen och dataskyddsprogrammen i din dator är uppdaterade och på. Som första hjälpen för att gå igenom en dator som fått in ett skadligt program kan du använda t.ex. F-Secures scanningstjänst som finns här.
 • Installera alla programuppdateringar regelbundet för att täppa till eventuella luckor i datorns datasäkerhet. Den automatiska uppdateringsfunktionen ska användas, om en sådan möjlighet finns.
 • Använd dig av webbläsarnas funktioner för igenkänning av skade- och nätfiskeprogram.
 • Installera inga obekanta program eller tilläggsdelar till webbläsaren på din dator.
 • Trådlösa nät ska vara skyddade när du använder nätbanken.

Nätfiske och skadeprogram

Gå aldrig till nätbanken via en länk som kommit per e-post och svara inte på frågor i bluffmeddelanden. I bluffmeddelanden vädjar man till olika orsaker och frågar efter nätbankskoder eller kortnummer och kortets PIN-kod. 
 

Skadeprogram

Skadeprogram kan sparas på datorn t.ex. via e-post eller när du laddar ned filer från internet. 
 
Skadeprogrammet aktiveras i regel i samband med inloggning till nätbanken. 
 
Brottslingar försöker med hjälp av skadeprogram samla nätbankskoder och nyckeltal eller förfalska betalningar och på detta sätt få ekonomisk nytta på din bekostnad. 
 

Bluffsidor

Bluffmeddelanden och -webbplatser har gjorts så att de liknar Aktias officiella meddelanden och nättjänster. De uppmanar kunderna att ge sina användarkoder och nyckeltal för nätbanken eller uppgifter om sitt kreditkort. 
 
Aktia frågar aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder per e-post. Aktias nätbank ber alltid om bara ett nyckeltal åt gången. 
 
Följ noga med webbläsarens adressbalk och adressen där. Säkerställ att adressen är till Aktias nätbank innan du matar in din kod och ditt lösenord. I de nyare webbläsarna blir bakgrundsfärgen i adressfältet grön i Aktias nätbank. 
 

Meddela vår kundservice

 • Meddela vår kundservice om eventuella nätfiskeförsök du råkat ut för. 
 • Om du misstänker att du gett dina nätbankskoder till en tredje part ta omedelbart kontakt med vår kundservice.