Låneskydd och räntetak

Livet är lite osäkert ibland. Med hjälp av låneskydd och räntetak kan du gardera dig mot överraskande situationer och försäkra dig om att din betalningsförmåga räcker till för att betala tillbaka lånet också om något oväntat händer.
 

Vad är låneskydd?

Låneskyddet hjälper dig att trygga återbetalningen av ditt lån i oväntade situationer som till exempel sjukdom eller arbetslöshet. Låneskyddet hjälper dig med lånebetalningarna också vid olyckor och dödsfall.
 

Varför lönar det sig att ta låneskydd?

Om du blir arbetslös, arbetsoförmögen eller måste läggas in på sjukhus får du en ersättning som grundar sig försäkringens månadsrat. Vid dödsfall eller bestående arbetsoförmåga till följd av olycksfall täcker Låneskyddet den del av lånet som försäkrats.

Det lönar sig framför allt att överväga att ta Låneskydd om du har ett stort lån, svarar för amorteringarna ensam eller om du har barn eller tredjemanspanter. Låneskyddet hjälper dig att skydda din familjs och dina borgensmäns framtid.

Låneskyddet kan tas antingen som individuellt skydd eller som parskydd. Det kan tas för ett lån med en återbetalningstid på högst 30 år och en månadsbetalning på högst 1 350 euro. Försäkringsbeloppet är högst 200 000 per låntagare.
 

Skydd vid allvarlig sjukdom

Med Skydd vid allvarlig sjukdom kan du förbereda dig på ökade utgifter på grund av sjukdom. Om du insjuknar allvarligt får du upp till 40 000 euro som ergångsersättning. Den hjälper dig till exempel att klara av låneamorteringarna.  

Skyddet vid allvarlig sjukdom som ingår i ett låneskyddspaket gäller 5 år. Du kan också teckna ett separat Skydd vid allvarlig sjukdom, som gäller 10 år.

Läs mer om Skydd vid allvarlig sjukdom.
 

Vad är räntetak för bolån?

De låga räntornas tid fortsätter inte för all framtid. Om du uppskattar trygghet kan du förbereda dig för räntehöjningarna redan nu genom att ta ett räntetak för ditt bolån. Då stiger låneräntan inte över en överenskommen gräns till exempel inom de tre eller fem närmaste åren. Du får ändå nyttan av sjunkande räntor.
 

Varför lönar det sig att ta räntetak?

Räntetaket hindrar en plötslig stor ökning av bolånets räntekostnader. På så sätt kan du förutse lånekostnaderna och vet hur mycket pengar som går åt till återbetalningen av ditt lån i framtiden.

Du kan också skydda bara en del av lånet med räntetak.
 

Läs också dessa:

Vad då för prime – räntor och amorteringssätt.
Be om ett lånelöfte på nätet.
Hur går en bostadsaffär till i praktiken?