Räntor och ränteskydd

Vilken ränta skulle passa dig?

Lånets ränta består av två delar: referensränta som du väljer själv och bankens räntemarginal. Du kan välja antingen Euribor eller Aktia Prime ränta.

Aktia Prime

Primeräntan är Aktias egen referensränta, och banken beslutar om ändringar i den.
Förändringarna i primeräntan baserar sig främst på förväntad utveckling för marknadsräntor och inflation, samt allmänna ekonomiska utsikter. Primeräntan följer marknadsräntorna i en lugn takt och din låneränta förändras när primeräntan ändras.

Euriborränta

Euribor är referensräntan för euroområdets penningmarknader. Euriborräntan beräknas för olika tidsperioder. För bolån används vanligtvis en euriborränta som räknats ut för en 12 månaders period. Om ditt lån har bundits till euribor kontrolleras räntan efter avtalad period. Räntan noteras dagligen.

 

Hur skyddar du dig mot ränteförhöjning?

När räntenivån blir högre påverkar det direkt lånets månadsrat. Aktia erbjuder följande ränteskydd:

Fast ränta

  • Du kan ha en fast ränta för tre, fem eller tio år på ditt lån.
  • Fast ränta förändras inte under tidsperioden trots att marknadsräntorna förändras.
  • Efter en period med fast ränta ändras räntan till den referensränta som du kom överens om i låneförhandlingarna samt en kundspecifik marginal. Du kan även komma överens om en ny period av fast ränta.

Räntekorridor

När räntorna stiger förblir räntan inom räntekorridoren och kan inte överstiga den fastställda gränsen.

  • Garanterar att månadsraten inte blir för hög.
  • Räntekorridoren kan kopplas till både nya och gamla lån.
  • Du avtalar med banken om antingen sju eller tio års räntekorridor.
  • Lånets referensränta har både nedre och övre gräns.

Räntetak

Lån med Räntetak ger dig den rörliga räntans fördelar och den fasta räntans trygghet. Räntan på lånet kan inte stiga över det överenskomna räntetaket. Räntetaket skyddar mot stigande räntor, men förhindrar inte att du drar nytta av sjunkande räntenivåer.

  • Räntetaket kan kopplas till både nya och gamla lån.
  • Räntetaket gäller i 3, 5 eller 7 år.
  • Referensräntan för ett lån med Räntetak är 3, 6 eller 12 månaders euribor.

Efter räntetaksperioden ändras räntan till den referensränta som du kom överens om i låneförhandlingarna + en kundspecifik marginal. Du kan även komma överens om en ny period av Räntetak.

Kontakta ditt närmaste kontorså berättar vi mer om Räntetak och andra räntealternativ.

Topplån, bottenlån och allt annat som är bra att veta? Aktias lån >>
Har du hittat din drömbostad? Ansök om lån >>