Våra provisioner för Sparbostaden

Nedan anges de förmedlingsprovisioner som vi uppbär för köp- och uthyrningsuppdrag som gäller Sparbostad. Köp- och uthyrningsuppdragen är möjliga för aktielägenheter. Den fullständiga prislistan för Sparbostad finns på Aktias bankkontor och fastighetsförmedlingskontor.

Köpuppdrag

Provisionen för köpuppdrag är 3 000 euro (inkl. 24 % moms). Köpuppdraget omfattar följande tjänster:

 • söka efter sparbostad bland privata eller förmedlarens andra objekt
 • göra upp avkastningskalkyl
 • göra upp köpanbud och köpebrev/kontrollera köpebrev
 • arrangemang kring affären.

Om uppdraget inte leder till affär uppbärs av uppdragsgivaren 122 euro (inkl. moms) som expeditions- och dokumentkostnader. För att kunna debitera dokumentkostnader förutsätts att kunden erbjudits minst ett Sparbostadsobjekt under uppdraget. Förmedlingsprovisionen som betalas för köpuppdraget kan vid försäljning av bostaden dras av från en eventuell försäljningsvinst.

Uthyrningsuppdrag

Provisionen för uthyrningsuppdrag är en månadshyra + 24 % moms. Minimiprovisionen för ett uppdrag är 488 euro. Uthyrningsuppdraget omfattar följande tjänster.

 • uppskattning av gängse värde
 • anskaffning av nödvändiga dokument
 • fotografering av objektet
 • marknadsföring på Internet och i tidningar
 • kontroll av hyresgästens bakgrund och kreditupplysningar
 • uppgörande av hyresavtal
 • flyttinfo till hyresgästen, hemförsäkringsfrågor
 • hyressäkerhet.

Om uppdraget inte leder till ett hyresavtal ersätter uppdragsgivaren förmedlingsbyrån för marknadsförings-, dokument- och expeditionskostnaderna, dock högst 80 euro (inkl. moms 24 %). Förmedlingsprovisionen kan dras av i beskattningen.