Räntefonder

Räntefonderna placerar i huvudsak i ränteinstrument. Räntefonderna kan delas in i långränte- och korträntefonder enligt sina placeringsobjekt. Räntefonderna erbjuder i allmänhet placeraren mindre risk än aktiefonder och långräntefonder kan därför lämpa sig redan som medellångsiktiga placeringar. Korträntefonder lämpar sig också som placeringar på kortare sikt. Ränteplaceringar är ofta bra när aktiekurserna går nedåt och tvärtom. Därför lönar det sig alltid att komma ihåg att sprida medlen i både räntor och aktier när du gör placeringar.
 
Aktia är Årets räntefondförvaltaren 2020. Aktia vann Årets räntefondförvaltar-kategorin i Morningstars Finland Awards 2020-tävling. Aktias räntefondförvaltning har varit sedan 2013 i toppen av Morningstars ranking. Läs mer här: Bästa räntefondförvaltning
 
Aktia har ett brett urval räntefonder. Förutom i statslånefonder kan du placera till exempel i räntefonder som placerar enbart i tillväxtekonomier eller företagsobligationer. Bekanta dig alltid noga med materialet om fonden innan du fattar ditt slutliga placeringsbeslut, så att du är insatt i det valda sparobjektets placeringsinriktning.
 
Den historiska förväntade avkastningen för långa räntefonder är på lång sikt ca 2–6 procent om året beroende på fondens placeringsinriktning. Räntefonderna hör i allmänhet till riskklassena 1-4.
 
Läs mer om våra fonder.