Aktiefonder

Fonder som placerar i aktier gör sina placeringar enligt en placeringsstrategi och de kan till exempel placera inom ett visst geografiskt område eller i en viss bransch. Aktier ger traditionellt möjlighet till bäst avkastning, men också riskerna är störst i det här tillgångsslaget. Aktiefonderna är ett bra alternativ också för placerare som gynnar direkta aktieplaceringar, eftersom placeringarna i fonden oftast har en bredare diversifiering i olika objekt.
 
Om du sparar på lång sikt är det viktigt att skydda medlens köpkraft (inflationsskydd). Historiskt sett har aktiefonder på lång sikt gett såväl bäst inflationsskydds som avkastning. När du placerar i aktiefonder måste du dock godkänna att fluktuationen i värdet på ditt placeringsobjekt framför allt på kort sikt kan vara mycket stark.    
 
Den historiska förväntade avkastningen för aktiefonder är på lång sikt ca 6–10 procent om året beroende på fondens placeringsinriktning. Aktiefonder hör i allmänhet till riskklasserna 5-7.
 
Läs mer om våra fonder.