Privatkunders prislista uppdateras 1.1.2021

Uppdaterad prisinformation:

Prislista fr.o.m 1.1.2021: Konton, kort och betalningar

 

Konton och betalningar

Priserna gäller tills vidare.

Helheter för dagliga ärenden

Premium Banking konceptet / mån.  10,00 €
Dagliga banktjänster, Preferenskund / mån.  
- Med Aktia Credit/Debit-kort/ parallelkort eller Aktia Debit-kort  5,00 €
- Med Aktia Platinum kort 10,00 € / 15,00 €
Dagliga banktjänster, kunder över 65 år / mån. 5,00 €
Dagliga banktjänster, kunder under 27 år / mån. 0,00 €

 

Tjänsternas innehåll och kraven för att uppfylla förutsättningarna för specialprissättning, se www.aktia.fi/sv/asiakasedut.

Konton

Brukskonto/mån, ränta 0,00 %.
Beräkningsgrund för kreditränta: månadens lägsta saldo.
2,50 €
Prime-konto/mån 2,50
Spardeposition/mån, ränta 0 %. 
Beräkningsgrund för kreditränta: månadens lägsta saldo.
 
Spardeposition/mån
Månadens lägsta saldo > 10.000 €
0,00 €
Spardeposition/mån
Månadens lägsta saldo < 10.000 €
2,50 €
Valutakonto/mån, ränta 0,00 %
Beräkningsgrund för kreditränta: månadens lägsta saldo.
2,50 €

Kontoinformation

Papperskontoutdrag en gång i månaden (ej nätbanskund)  0,00 €
Papperskontoutdrag oftare än en gång i månaden 2,00 €
Kopia av papperskontoutdrag 2,00 €
Nätbankskundens papperskontoutdrag/st 2,00 €
Nätkontoutdrag en gång i månaden 0,00 €
Nätkontoutdrag oftare än en gång i månaden/st. 0,50 €
Kopia av nätkontoutdrag/st. 0,50 €
Saldo- eller transaktionsförfrågan i kontoret som kassatjänst/st 2,00 €
Kontoövertrasseringsavgift 5,00 €
Meddelande om kontoövertrassering/st 5,00 €
Beställning av kontoutdrag på nytt via kontoret/st 17,00 €

Nätbank

Nätbank (inkl. Mobilbanken)/mån 2,00 €
Förnyelse av nyckelkodskort om beställs på kundens begäran 5,00 €

Betalningsrörelse

Insättning på eget konto 0,00 €
Räkning av pengar i sparbössor då pengarna sätts in på eget konto eller ett konto till vilket deponenten har dispositionsrätt i Aktia, sparbank eller POP Bank tidigast följande bankdag. 0,00 €
Kontantuttag i kontoret 0,00 €
Girering mellan egna konton i Aktia 0,00 €
Girering i kontoret som kassatjänst/st 5,00 €
Betalningstjänst/st.  2,50 €
Returnerat felaktigt eller bristfälligt betaltjänstuppdrag till kunden/st. 2,50 €
E-faktura 0,00 €
Direktbetalning 0,00 €
Ilgiro 18,00 €
Kvitto som beställts på kundens begäran via betalningstjänst eller i nätbanken/st 5,00 €
Meddelande om saknad täckning eller avvisade satser  
Per post/st 5,00 €
Till nätbanken/st 1,00 €
Meddelande om inkommen e-faktura som textmeddelande eller per e-post/st 0,30 €
* Enligt villkoren för betalningsförmedling ska betalningstjänstuppdragen vara Aktia tillhanda senast fem (5) bankdagar före förfallodagen. Om det till förfallodagen kvarstår mindre än fem (5) bankdagar utförs betalningsuppdraget 5 hela bankdagar efter att det kommit till Aktia.

Utlandsbetalningar och tjänster för utrikeshandel

Serviceavgifter i anslutning till valutakontotransaktioner  
Insättning på eget valutakonto i EUR 0,00 €
Uttag från valutakonto i EUR 0,00 €

Avgående utländska betalningsuppdrag

 
Utländskt betalningsuppdrag eller SWIFT-check från vilket mottagarbanken får avdra sina kostnader  
I nätbanken, även i annan tjänsteleverantörs tjänst 7,00 €
I kontor 15,00 €

Utländskt betalningsuppdrag eller SWIFT-check från vilket mottagarbanken inte får avdra sina kostnader.

Mottagarbankens / förmedlande bankers kostnader (25€) ingår i serviceavgiften, eventuella överstigande kostnader uppbärs av betalaren i efterskott

 
I nätbanken, även i annan tjänsteleverantörs tjänst 8,00 € + 25,00 €
I kontor 15,00 € + 25,00 €
Utländskt iluppdrag från vilket mottagarbanken får avdra sina kostnader  
I nätbanken, även i annan tjänsteleverantörs tjänst 30,00 €
I kontor 35,00 €

Utländskt iluppdrag från vilket mottagarbanken inte får avdra sina kostnader.

Mottagarbankens / förmedlande bankers kostnader (25€) ingår i serviceavgiften, eventuella överstigande kostnader uppbärs av betalaren i efterskott.

 
I nätbanken, även i annan tjänsteleverantörs tjänst 30,00 € + 25,00 €
I kontor 35,00 € + 25,00 €

Ankommande utländska betalningsuppdrag

 
Ankommande utländska betalningsuppdrag, där avsändaren inte står för den mottagande bankens kostnader  
Ankommande utländskt betalningsuppdrag vars motvärde överstiger 10 € 8,00 €
Ankommande utländskt betalningsuppdrag som är bristfälliga eller felaktiga 25,00 €
Ankommande iluppdrag  
Iluppdrag i euro 15,00 €
Iluppdrag i andra valutor 15,00 €

Dokument med avgiftsinformation

 

 

Kort

Priserna gäller tills vidare.

Kortpriser

Aktia Debit/mån. 5,00 €
Aktia Credit/Debit/mån.
-Parallellkort/mån
4,00 €
2,00 €
Aktia Platinum Credit/Debit/mån.
-Parallellkort/mån
15,00 €
7,50 €
Aktia World Elite Credit/mån. 25,00 €
Aktia Credit/mån. 4,00 €
Aktia Digital Credit/mån. 2,00 €

Kort- och serviceavgifter

Beställning av ny PIN-kod 10,00 €
Visning av PIN-kod i nätbanken/gång 5,00 €
Kurirleverans av kortet utomlands
Norden
Europa
Resten av världen
 
30,00 €
40,00 €
60,00 €
E-faktura 0,00 €
Kreditkortsfaktura på papper/st. (kortinnehavaren har nätbanksavtal) 3,00 €
Kopia av faktura/debiteras på kreditkortsräkningen 5,00 €
Eftersändning av faktura/debiteras på kreditkortsräkningen 5,00 €
Inhemsk verifikatkopia/debiteras på kreditkortsräkningen 10,00 €
Utländsk verifikatkopia/debiteras på kreditkortsräkningen 10,00 €
Försändelse av kort till annan bank 10,00 €
Betalningspåminnelse/debiteras på kreditkortsräkningen 5,00 €
Kreditövervakningsbrev/debiteras på kreditkortsräkningen 10,00 €
Borttagningsprovision p.g.a. användning som strider mot bruksvillkoren / Credit-kort / debiteras på kreditkortsräkningen 120,00 €
Borttagningsprovision p.g.a. användning som strider mot bruksvillkoren / Debit-kort 120,00 €
Nytt kort i stället för förkommet kort /debiteras på kreditkortsräkningen för kreditkort
 
10,00 €
 

Byte eller förnyelse av kort under giltighetstiden/debiteras på kreditkortsräkningen för kreditkort
 

10,00 €
 

Skriftliga utredningar av korttransaktioner/ per påbörjad timme/ fakturering på kreditkortsfakturan eller debitering från bankkontot 20,00 €
Extra lounge besök eller gäster 28,00 € /besök
Behandling av betalning som gjorts på kortets kreditkonto utan referens 10,00 € 
Återbetalning av extra saldo från kortets kreditkonto 10,00 € 
Nödkontanttjänst 10,00 €+3%/lyft

Kontantautomatstjänster i Finland

Kontantuttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €
Kontantuttag från kreditkonto 2,00 €+ 3 %
Bankkontots transaktionsförfrågan från Otto.-automat för varje påbörjad sats av 10 transaktioner 0,75 €
Separat saldoförfrågan för bankkontot, från Otto.-automat 0,75 €
Kontantinsättning vid automat:
3 gratis insättningar / mån.
Överskridande insättningar

2,50€/insättning + 0,70%
av insättningens värde

Avgifter som debiteras för användning av kort utomlands

Kontouttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet
Kontantuttag från kreditkonto 2,00 € + 3 %
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag

0,00 €
1,00 €
Kontantuttag inom det gemensamma eurobetalningsområdet i annan valuta än euro och kontantuttag utanför det gemensamma eurobetalningsområdet
Kontantuttag från kreditkonto 2,00 € + 3 %
Kontantuttag med betalkort från bankkonto  2,00 € + 3 %
Inköp i annan valuta än euro  (€)
Inköp i andra valutor än euro konverteras till euro enligt Mastercard Europe valutakurs, till vilken läggs till högst 2,75%

Avgifter som debiteras för användning av kreditegenskapen

Referensränta

Information om den vid var tid gällande referensräntan finns på bankens verksamhetsställen och bankens webbplats

3 mån Euribor
Marginal 8,5%
 
Kontoskötselavgift / räkning 3,90 €
Girering från kortkrediten till brukskonto 2,00 € +3 %

Övrigt

I händelse av att kortet förkommer eller missbrukar är numret till spärrtjänsten (24 h) 0800 0 2477 (från utlandet +358 800 0 2477).  
Kortinnehavarens och kontohavarens ansvar för obehörig användning (om de inte handlat avsiktligt eller av grov vårdlöshet) är 50 €.  
Kortet möjliggör kontaktlös betalning av kortinköp på högst 50 €.  

Faktureringsperioden för Aktia Credit-kort avslutas i regel den 13:e dagen i månaden om månadens sista dag valts som förfallodag och månadens tredje sista dag om den 15:e dagen i månaden valts som förfallodag. Du får i genomsnitt 32 dagar räntefria betalningsdagar på din kortkredit.