Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Skattskyldighet

Skattskyldighet utomlands

Internationella avtal reglerar vilka uppgifter i anslutning till beskattningen som banker och andra finansinstitut ska samla in om sina kunder och rapportera till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till de stater med vilka Finland har överenskommelser. Därför frågar vi våra kunder bl.a. om beskattningsland och utländska skattenumret eller motsvarande. Om du är osäker på i vilka länder du är skattskyldig ber vi dig vända dig till skattemyndigheten. Vi får inte ge råd som gäller skattelagstiftningen eller t.ex. bestämning av beskattningslandet.  

Finland har ett s.k. FATCA-avtal med USA och utöver det följer vi OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens direktiv DAC2.

CRS, DAC2

OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens motsvarande direktiv DAC2 om automatiskt utbyte av information gäller också för Finland. Därmed ska banker och finansinstitut i Finland identifiera sina kunder som är skattskyldiga i något annat land och rapportera uppgifter om kundernas inkomster och tillgångar till Skatteförvaltningen. Dessa skyldigheter motsvarar i huvuddrag skyldigheterna enligt FATCA.

Rapporteringsstandarden och direktivet gäller alla privatpersoner och företag vars skattemässiga hemvistland/beskattningsland är något annat än bankens eller finansinstitutets eller USA.

FATCA

Finland har ingått ett avtal om utbyte av uppgifter som gäller den amerikanska lagen om beskattningen av utländska konton (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet måste banker och andra finansinstitut identifiera konton och placeringsförmögenhet som direkt eller indirekt tillhör amerikanska personer och rapportera dessa till den lokala skattemyndigheten som i sin tur förmedlar uppgifterna vidare till skattemyndigheten i USA (IRS).

FATCA gäller amerikanska personer, eftersom de är skatteskyldiga i USA. Med amerikanska personer avses bland annat personer som är bosatta i USA, amerikanska medborgare, personer med dubbelt medborgarskap, personer som har permanent uppehållstillstånd, Green Card och företag som är registrerade i USA. FATCA-rapporteringen omfattar också gemensamma konton.

Intygande som privatkunder själv ger om uppgifter enligt FATCA och CRS/DAC2