Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktia ID

Hur gör jag ändringar i mina inställningar, så som PIN-kod eller språk?

Byt PIN-kod till identifieringsappen

Du kan byta PIN-koden till Aktia ID via appinställningarna. Du måste bekräfta bytet med den nuvarande PIN-koden. Välj din nya PIN-kod omsorgsfullt och undvik koder som är lätta att gissa, som 1234 eller 0000. Välj inte samma PIN-kod som du använder i Aktias övriga appar. 

Byt språk i appen

Aktia ID finns tillgänglig på finska och svenska. Du kan byta språket i appen via inställningarna. Det förvalda språket då du börjar använda appen är det kontaktspråk som finns i våra kunduppgifter. 

Börja använda fingeravtryck eller ansiktsigenkänning

När du börjar använda Aktia ID ska du först välja en PIN-kod som du använder för att bekräfta identifieringshändelser. Välj inte samma PIN-kod som du använder i Aktias övriga appar. Efter att du ställt in PIN-koden kan du också börja använda identifiering med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, beroende på vilka alternativ som finns tillgängliga på din enhet. Du kan välja vilket identifieringssätt som du vill använda primärt. Du kan ändra det primära identifieringssättet senare via appinställningarna. 

Ta bort appen

Du kan ta bort Aktia ID från din enhet precis som vilken som helst annan app. Om du vill börja använda identifieringsappen på nytt på din enhet, följ anvisningarna för att ta i bruk appen.