Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktia ID

Hur ska jag gå tillväga i en problemsituation?

Problem med att ta i bruk Aktia ID eller att identifiera dig med nätbankskoder

Om du har problem med att ta i bruk Aktia ID eller att identifiera dig med nätbankskoder, vänligen uppdatera nätbankens lösenord.

Genom att uppdatera ditt lösenord till nätbanken innan du tar i bruk Aktia ID och/eller innan du ioggar in på tredjepartstjänster säkerställer du en smidig och säker användning av tjänsten. Logga in normalt på Aktias nätbank med ditt användarnamn, ditt nuvarande lösenord och ditt nyckeltalskort. Uppdatera sedan ditt lösenord enligt instruktionerna i nätbanken och identifiera dig därefter till den valda tjänsten på nytt. 

Identifieringsappen öppnas inte när du trycker på ikonen på din enhet

Försäkra dig om att enhetens nätverksinställningar är i ordning. Tidvis kan det förekomma dröjsmål i tjänsten, så vänta en stund och försök på nytt om en stund.

Felaktigt användarnamn

Systemet kontrollerar att användarnamnet som du angett är korrekt. Försäkra dig om att du använder rätt användarnamn. 

Du kan kontrollera ditt användarnamn i nätbanksavtalet som du fick när du öppnade nätbanken. Om du använder någon annan finländsk banks bankkoder, kan du kontrollera ditt användarnamn genom att ringa vår kundservice.

Du fick inget sms när du registrerade dig

Kontrollera först att ditt mobilnummer är korrekt i våra kunduppgifter. Du ser mobilnumret som vi har i våra uppgifter när du registrerar dig eller i nätbanken under Egna uppgifter och inställningar → Mobilnummer. Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att ringa vår kundservice eller skicka oss ett meddelande via mobil- eller nätbanken.

Kontrollera också att mottagande av sms inte har blockerats i inställningarna i din telefon.

Om mobilnumret som finns i våra uppgifter är korrekt, och mottagande av sms inte har blockerats, kan det förekomma tillfälliga dröjsmål i sändningen av sms. Vi rekommenderar att du försöker på nytt om en stund. 

Du får ett felmeddelande när du matar in bekräftelsekoden

Kontrollera att koden som du matat in är korrekt. Om du matat in rätt kod och fortfarande får ett felmeddelande rekommenderar vi att du beställer en ny kod och försöker på nytt. Du får en ny kod genom att klicka på Beställ ny kod i Aktia ID.

Du fick ingen identifieringsbegäran

Försäkra dig om att enhetens nätverksinställningar är i ordning. Du kan uppdatera appen genom att trycka på Uppdatera. Om du har uppdaterat appen och inte fått en identifieringsbegäran att godkänna, rekommenderar vi att du identifierar dig på nytt i e-tjänsten.

Försäkra dig också om att du har tryckt på Skicka i e-tjänsten i samband med identifieringen.