Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktia ID

Hur ska jag gå tillväga i en problemsituation?

Problem med att ta i bruk Aktia ID eller att identifiera dig med nätbankskoder

Om du har problem med att ta i bruk Aktia ID eller att identifiera dig med nätbankskoder, vänligen uppdatera nätbankens lösenord.

Vänligen kontrollera att ditt nuvarande lösenord till nätbanken motsvarar Aktias lösenordskrav. Då säkerställer du en smidig och säker användning av tjänsten. Du kan vid behov ändra ditt lösenord i nätbankens del Mina uppgifter och inställningar (för företagskunder i delen Grunduppgifter och inställningar) under Byt lösenord. Du hittar lösenordskraven på samma plats. Märk att du ännu behöver nyckeltalskortet för att ändra ditt lösenord i nätbanken.

Identifieringsappen öppnas inte när du trycker på ikonen på din enhet

Försäkra dig om att enhetens nätverksinställningar är i ordning. Tidvis kan det förekomma dröjsmål i tjänsten, så vänta en stund och försök på nytt om en stund.

Felaktigt användarnamn

Systemet kontrollerar att användarnamnet som du angett är korrekt. Försäkra dig om att du använder rätt användarnamn. 

Du kan kontrollera ditt användarnamn i nätbanksavtalet som du fick när du öppnade nätbanken. Om du använder någon annan finländsk banks bankkoder, kan du kontrollera ditt användarnamn genom att ringa vår kundservice.

Du fick inget sms när du registrerade dig

Kontrollera vid behov att ditt mobiltelefonnummer är korrekt i våra kunduppgifter. Du kan se vilket nummer som finns i våra uppgifter när du registrerar Aktia ID eller i nätbanken i delen Mina uppgifter och inställningar (för företagskunder i delen Grunduppgifter och inställningar) under Mobiltelefonnummer. Du kan uppdatera ditt telefonnummer med att skicka ett meddelande via mobil- eller nätbanken eller ringa vår kundservice.

Kontrollera också att dina telefoninställningar inte blockerar SMS-meddelanden. Om ditt mobiltelefonnummer är rätt i våra uppgifter och det inte finns någon blockering av SMS-meddelanden, så kan det förekomma en tillfällig fördröjning i utskicket av SMS-meddelanden. Vi rekommenderar att du då försöker på nytt om en stund.

Du får ett felmeddelande när du matar in bekräftelsekoden

Kontrollera att koden som du matat in är korrekt. Om du matat in rätt kod och fortfarande får ett felmeddelande rekommenderar vi att du beställer en ny kod och försöker på nytt. Du får en ny kod genom att klicka på Beställ ny kod i Aktia ID.

Du fick ingen identifieringsbegäran

Försäkra dig om att enhetens nätverksinställningar är i ordning. Du kan uppdatera appen genom att trycka på Uppdatera. Om du har uppdaterat appen och inte fått en identifieringsbegäran att godkänna, rekommenderar vi att du identifierar dig på nytt i e-tjänsten.

Försäkra dig också om att du har tryckt på Skicka i e-tjänsten i samband med identifieringen.