Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Fitbit Pay

Vad är Fitbit Pay?

Fitbit Pay är ett enkelt och säkert sätt att göra kontaktlösa betalningar med din Fitbit-smartklocka. För att kunna ta i bruk Fitbit Pay behöver du en Fitbit-smartklocka.

Alla Aktias betalkort kan kopplas till Fitbit Pay. Tryck på den vänstra knappen på din Fitbit-smartklocka tills kortet visas på skärmen. Betala genom att föra klockan mot betalterminalen.