Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Garmin Pay

Problem med att lägga till kort i Garmin Pay

Om det av någon orsak inte fungerar att lägga till ditt kort till Garmin Pay rekommenderar vi:

  1. Kontrollera att kortuppgiftena du matat in är korrekta
  2. Kontrollera att din Garmin-smartklocka är kopplad till din telefon
  3. Radera Garmin Connect -appen och installera den pånytt
  4. Starta om din Garmin-smartklocka

Om inget av de ovanstående fungerar rekommenderar vi att du återställer din klocka till fabriksinställningar och försöker igen.